IV Konferencja EESVO – Koszyce, 17-18 lutego 2018

Wykłady i szkolenia
Andras Komaromy, DVM, PhD, DACVO, DECVO (USA)
Szkolenia

Prof. dr hab. Alexandra Trbolova, DEESVO (Słowacja)
Dr hab.Marcin Lew, prof. nadzw., DEESVO (Polska)
Lek. wet. Agnieszka Balicka (Słowacja)

Terminy:

N

17 lutego – Wykłady od 9:00 do 16:15

N

18 lutego – Warsztaty od 8:30 do 13:30

Liczba uczestników:

N

20 uczestników: 4 grupy po 5 osób

N

4 pacjentów z chorobami siatkówki

Program

Lecture 1 (9:00 – 9:45): Retinal anatomy and physiology
Lecture 2 (9:45 – 10:30): Diagnostic tools for ocular fundus diseases
Lecture 3 (11:15 – 12): Pupillary light reflex using different color light

Lecture 4 (13:30 – 14:15): Electroretinography – Part 1
Lecture 5 (14:15 – 14:45): Electroretinography – Part 2
Lecture 6 (15:30 – 16:15): Presentation of cases

Cena:

Wykłady: 440 PLN, (dla członków EESVO 350 PLN)
Wykłady i warsztaty: 2200 PLN, (dla członków EESVO 2070 PLN)

Opłatę należy przesłać na konto: 50 1930 1695 2500 0577 9507 0001 – Bank BPS SA (tytułem: IV Konferencja EESVO)

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy kierować do dr n. wet. Przemysław Bryła, mail: eesvokonferencja@gmail.com

W zgłoszeniu mailowym proszę zamieścić: dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail, telefon), dane do faktury, NIP oraz potwierdzenie opłaty za konferencję i/lub warsztaty.