III Konferencja EESVO

Od lewej: lek.wet. Agnieszka Balicka (Polska), dr hab. Marcin Lew, prof. nadzw., wiceprezes EESVO (Polska), prof. dr hab. Alexandra Trbolowa prezes EESVO (Słowacja), prof. dr Peter Bedford DECVO (Anglia), dr Jiri Beranek EECVO (Czechy), prof. dr hab. Ireneusz Balicki EESVO (Polska), lek. wet. Paweł Stefanowicz (Polska), lek. wet. Natalia Nestorowicz-Kucharczyk (Polska), dr Przemysław Bryła EESVO (Polska)

Choroby dziedziczne oczu i wiele więcej…

Prof. Peter Bedford, DVM, PhD – UK
HAD self assessment test
Prof. dr hab. Ireneusz Balicki, Dipl. EESVO – Polska
Dr Jiri Beranek, Dipl. EESVO – Czechy
Prof. dr hab. Alexandra Trbolova, Dipl. EESVO – Słowacja

Program konferencji:

10.00 Otwarcie konferencji

10-12,00 Choroby dziedziczne oczu – część 1

12.00- 13,00 lunch

13,00-14,30 Choroby dziedziczne oczu – część 2

14.30-15.30 coffee break

15.30-17.00 Choroby dziedziczne oczu – część 3

17.00-17.45 HAD – Quiz

17.45 Zamknięcie konferencji

Opłatę należy przesłać na konto: 50 1930 1695 2500 0577 9507 0001 – Bank BPS SA (tytułem: III Konferencja EESVO)