Zarząd EESVO uprzejmie prosi o zgłaszanie się na egzamin kwalifikacyjny lekarzy, którzy spełniają warunki do uzyskania uprawnień do badania wad wrodzonych narządu wzroku (hereditary eye diseases) HED w ramach EESVO, oraz lekarzy którzy chcieliby uczestniczyć w programie szkoleniowym.