Honorowi członkowie

Ron Ofri, DVM, PhD, Associate Professor, Dipl. ECVO, e-mail: ron.ofri@mail.huji.ac.il, Phone: +972-(0)3-9688554, The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food & Environment, The Hebrew University of Jerusalem, P.O. Box 12, Rehovot 76100, Israel. Dr. Ron jest byłym prezesem ESVO i członkiem zarządu ECVO. Jest również członkiem komitetu naukowego ECVO. Dr. Ron jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie elektroretinografii, patofizjologii jaskry, optyki porównawczej jak również fizjologii i chorób filmu łzowego.


 Merideth Reuben, DVM, DACVO – jest krajowym ekspertem w okulistyce zwierząt. Dr. Meredith jest byłym prezesem Arizona Veterinary Medical Association Counsel on continuing education and service for the (ACVO) American College of Veterinary Ophthalmologists on residency training and testing. Dr. Merideth jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie jaskry i zaćmy.