Studenci

Członkostwo studenckie może być nadane studentom uniwersyteckich wydziałów weterynaryjnych z obszaru Europy, spełniającym następujące warunki:

  • Przesłanie mailem wypełnionego formularza rejestracyjnego, lub dokonanie osobistej rejestracji na spotkaniu organizowanym przez Towarzystwo
  • Przedstawienie wykazu zaliczeń lub ważnej legitymacji studenckiej (ISIC) poświadczającej jego/jej status studenta weterynarii
    opłacenie składki członkowskiej (50% opłaty członkowskiej): 45 zł na konto: 50 1930 1695 2500 0577 9507 0001 – Bank BPS SA
    Proszę podać imię i nazwisko we wiadomości dla odbiorcy aby zidentyfikować nadawcę.
  • Czas trwania członkostwa studenckiego jest ograniczony do czasu trwania studiów. Członkostwo studenckie musi być potwierdzane w Sekretariacie Towarzystwa pisemnym zaświadczeniem wydanym przez odpowiedni dla miejsca studiów dziekanat lub przedstawieniem ważnej legitymacji studenckiej (ISIC).
  • W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionego, Towarzystwo uprawnione jest do podjęcia decyzji o zakończeniu członkostwa danego studenta bez prawa zwrotu preferencyjnej składki członkowskiej.
  • Indywidualni studenci mają prawo do częściowego zwolnienia z uiszczania opłat związanych z ich udziałem w poszczególnych przedsięwzięciach lub imprezach organizowanych przez EESVO lub związanych z jego działalnością.