Studenci

Członkostwo studenckie może być nadane studentom uniwersyteckich wydziałów weterynaryjnych z obszaru Europy, spełniającym następujące warunki:

 • Przesłanie mailem wypełnionego formularza rejestracyjnego, lub dokonanie osobistej rejestracji na spotkaniu organizowanym przez Towarzystwo
 • Przedstawienie wykazu zaliczeń lub ważnej legitymacji studenckiej (ISIC) poświadczającej jego/jej status studenta weterynarii
  opłacenie składki członkowskiej (50% opłaty członkowskiej): 75 zł na konto:

  IBAN: PL 56 1930 1695 2500 0579 8410 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Polska

 • W przypadku opłacenia składki członkowskiej, również w celu przedłużenia członkostwa w celu ułatwienia weryfikacji bieżącego członkostwa
 • Proszę podać imię i nazwisko we wiadomości dla odbiorcy aby zidentyfikować nadawcę.

 • Czas trwania członkostwa studenckiego jest ograniczony do czasu trwania studiów. Członkostwo studenckie musi być potwierdzane w Sekretariacie Towarzystwa pisemnym zaświadczeniem wydanym przez odpowiedni dla miejsca studiów dziekanat lub przedstawieniem ważnej legitymacji studenckiej (ISIC).
 • W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionego, Towarzystwo uprawnione jest do podjęcia decyzji o zakończeniu członkostwa danego studenta bez prawa zwrotu preferencyjnej składki członkowskiej.
 • Indywidualni studenci mają prawo do częściowego zwolnienia z uiszczania opłat związanych z ich udziałem w poszczególnych przedsięwzięciach lub imprezach organizowanych przez EESVO lub związanych z jego działalnością.