Dołącz do nas

Każdy wnioskodawca który spełni następujące warunki może stać się Członkiem EESVO

 • ma ukończone wykształcenie wyższe w zakresie medycyny weterynaryjnej
 • przesłał podanie w formie pisemnej (e-mail), zawierające: dane osobowe, adres, e-mail, telefon, miejsce aktualnej pracy, rok ukończenia studiów oraz potwierdzenie opłacenia rocznej składki członkowskiej na dany rok. E-mail: contact@eesvo.org
 • roczna składka członkowska – 150 zł musi być opłacona do końca kwietnia bierzącego roku, na konto:

  IBAN: PL 56 1930 1695 2500 0579 8410 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Polska

Proszę podać imię i nazwisko we wiadomości dla odbiorcy aby zidentyfikować nadawcę.

W przypadku opłacenia składki członkowskiej, również w celu przedłużenia członkostwa w celu ułatwienia weryfikacji bieżącego członkostwa.

Składki członkowskie upoważniają członków EESVO do:

 • Dostępu do zastrzeżonych obszarów strony internetowej;
 • Certyfikatu członkostwa, który morze być prezentowany w Państwa klinice;
 • Lekarze weterynarii będący członkami krajowych towarzystw okulistycznych mogą dołączyć do EESVO za ich pośrednictwem i korzystać z ulgowej opłaty członkowskiej;
 • Wszyscy członkowie EESVO są zachęcani do udziału w dorocznym spotkaniu, przedstawiania publikacji oraz kontaktu z członkami Zarządu w razie jakiegokolwiek pomysłu lub sugestii mogących przyczynić się do poprawy Towarzystwa i realizacji jego celów;

Student

Członkostwo studenckie może być nadane studentom uniwersyteckich wydziałów weterynaryjnych z obszaru Europy, spełniającym następujące warunki:

 • przesłanie mailem wypełnionego formularza rejestracyjnego, lub dokonanie osobistej rejestracji na spotkaniu organizowanym przez Towarzystwo
 • przedstawienie wykazu zaliczeń lub ważnej legitymacji studenckiej (ISIC) poświadczającej jego/jej status studenta weterynarii
 • opłacenie składki członkowskiej (50% opłaty członkowskiej): 75 zł na konto: IBAN: PL 56 1930 1695 2500 0579 8410 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Polska

Proszę podać imię i nazwisko we wiadomości dla odbiorcy aby zidentyfikować nadawcę.

Czas trwania członkostwa studenckiego jest ograniczony do czasu trwania studiów. Członkostwo studenckie musi być potwierdzane w Sekretariacie Towarzystwa  pisemnym zaświadczeniem wydanym przez odpowiedni dla miejsca studiów dziekanat lub przedstawieniem ważnej legitymacji studenckiej (ISIC).

W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionego, Towarzystwo uprawnione jest do podjęcia decyzji o zakończeniu członkostwa danego studenta bez prawa zwrotu preferencyjnej składki członkowskiej.

Indywidualni studenci mają prawo do częściowego zwolnienia z uiszczania opłat związanych z ich udziałem w poszczególnych przedsięwzięciach lub imprezach organizowanych przez EESVO lub związanych z jego działalnością.