Dołącz do nas

Każdy wnioskodawca który spełni następujące warunki może stać się Członkiem EESVO

  • ma ukończone wykształcenie wyższe w zakresie medycyny weterynaryjnej
  • przesłał podanie w formie pisemnej (e-mail), zawierające: dane osobowe, adres, e-mail, telefon, miejsce aktualnej pracy, rok ukończenia studiów oraz potwierdzenie opłacenia rocznej składki członkowskiej na dany rok. E-mail: contact@eesvo.org
  • roczna składka członkowska – 90 zł  (Bank: BPS SA 50 1930 1695 2500 0577 9507 0001), musi być opłacona do końca kwietnia następnego roku

Proszę podać imię i nazwisko we wiadomości dla odbiorcy aby zidentyfikować nadawcę.

Składki członkowskie upoważniają członków EESVO do:

  • Dostępu do zastrzeżonych obszarów strony internetowej;
  • Certyfikatu członkostwa, który morze być prezentowany w Państwa klinice;
  • Lekarze weterynarii będący członkami krajowych towarzystw okulistycznych mogą dołączyć do EESVO za ich pośrednictwem i korzystać z ulgowej opłaty członkowskiej;
  • Wszyscy członkowie EESVO są zachęcani do udziału w dorocznym spotkaniu, przedstawiania publikacji oraz kontaktu z członkami Zarządu w razie jakiegokolwiek pomysłu lub sugestii mogących przyczynić się do poprawy Towarzystwa i realizacji jego celów;

Konferencje i warsztaty