Lublin 2016Skład komisji egzaminacyjnej na uprawnienia egzaminatora HED (od lewej): prof.dr hab. Ireneusz Balicki, dr hab. Marcin Lew, dr hab. Alexandra Trbolova, prof.dr hab. Zdzisław Kiełbowicz oraz (z przodu), nowy członek listy egzaminatorów HED: dr Liga Kovaļcuka.