Program:

8:00-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-11:00 Prof. dr hab. Alexandra Trbolova (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji Košice, Słowacja): Komplikacje spotykane rzadko i często w okulistyce weterynaryjnej

11:00-12:00 Dr wet. Jiří Beránek (Klinika Weterynaryjna, Pardubice, Czechy): Jak
rozpocząć specjalizowanie się w okulistyce weterynaryjnej i za dużo nie zainwestować?

12:00-12:15 Przerwa kawowa

12:15-13:15 Dr wet. Liga Kovalcuka prof. nadzw. (Łotewski Uniwersytet Rolniczy,
Łotwa): Keratoconjunctivitis sicca „Zespół suchego oka”.

13:15-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:00 Dr hab. Marcin Lew, prof. nadzw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
Chirurgia jaskry – odroczony wyrok, czy światełko w tunelu?

15:00-16:00 Prof. dr hab. Ireneusz Balicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Polska): Optyczna tomografia koherentna – nowoczesna metoda diagnostyki w okulistyce weterynaryjnej

16:00-16:15 Przerwa kawowa

16:15-17:15 Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu, Polska): Diagnostyka i terapia wybranych chorób przedniego odcinka gałki ocznej u kotów

17:15-17:30 Zakończenie konferencji