IV Konferencja EESVO – Koszyce, 17-18 lutego 2018

Wykłady i szkolenia

Andras Komaromy, DVM, PhD, DACVO, DECVO (USA)

Szkolenia

Prof. dr hab. Alexandra Trbolova, DEESVO (Słowacja)
Dr hab.Marcin Lew, prof. nadzw., DEESVO (Polska)
Lek. wet. Agnieszka Balicka (Słowacja)

Miejsce konferencji

University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Košice, Komenského 73, Slovakia

Terminy:

N

17 lutego – Wykłady od 9:00 do 16:15

N

18 lutego – Warsztaty od 8:30 do 13:30

Liczba uczestników:

N

20 uczestników: 4 grupy po 5 osób

N

4 pacjentów z chorobami siatkówki

Program

Lecture 1 (9:00 – 9:45): Retinal anatomy and physiology
Lecture 2 (9:45 – 10:30): Diagnostic tools for ocular fundus diseases
Lecture 3 (11:15 – 12): Pupillary light reflex using different color light

Lecture 4 (13:30 – 14:15): Electroretinography – Part 1
Lecture 5 (14:15 – 14:45): Electroretinography – Part 2
Lecture 6 (15:30 – 16:15): Presentation of cases

Cena:

Wykłady: 440 PLN, (dla członków EESVO 350 PLN)
Wykłady i warsztaty: 2200 PLN, (dla członków EESVO 2070 PLN)

Opłatę należy przesłać na konto: 50 1930 1695 2500 0577 9507 0001 – Bank BPS SA (tytułem: IV Konferencja EESVO)

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy kierować do dr n. wet. Przemysław Bryła, mail: eesvokonferencja@gmail.com

Lista zgłoszeń na warsztaty jest już zamknięta.