EESVO ogłasza II część konkursu okulistycznego w którym nagrodę stanowią książki wydawnictwa Galaktyka pt. „Wybrane wrodzone wady rozwojowe i choroby dziedziczne u psów i kotów”. Konkurs polega na przesłaniu na adres contact@eesvo.org prawidłowego opisu rozpoznania przedstawionej tu choroby oczu.

Fot. 1 – Owczarek niemiecki, samiec, 3 lata

Prawidłowa odpowiedź składa się z 4 części:
1. rozpoznanie choroby/wady wzroku (pełna nazwa);
2. formy kliniczne;
3. rasy predysponowane do jej występowania;
4. leczenie;

Rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność ogłosić rozstrzygnięcie części II konkursu!

Pierwszą osobą, która nadesłała prawidłową odpowiedź była Pani doktor Natalia Ulman – serdecznie gratulujemy (prosimy o przesłanie do EESVO adresu w celu wysłania nagrody).

Poniżej przedstawiamy prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.

  1. Przetrwała błona źreniczna (PPM – persistent pupillary membrane);
  2. Formy kliniczne PPM:
  • tęczówkowo-tęczówkowa przekraczająca źrenicę;
  • tęczówkowo-tęczówkowa nieprzekraczająca źrenicy;
  • tęczówkowo-rogówkowa;
  • tęczówkowo-soczewkowa;
  • wolne pasma przetrwałej błony źrenicznej;
  1. Rasy predysponowane: Basenji, Welsh Corgi, Chow Chow, mastiff, English Cocker Spaniel, Golden Retriever i wiele innych;
  2. Leczenie w wielu przypadkach lekkich i średnich nie jest konieczne.

Leczenie zachowawcze jest zwykle nieskuteczne. Możliwe jest miejscowe stosowanie 5% NaCl w maści 3 x dziennie przez okres około 3-4 tygodni. Stosowanie mydriatyków nie jest zalecane, gdyż zwiększenie napięcia pasm błony naczyniowej w miejscach zrostów rogówkowych, może powodować pogłębianie jej uszkodzeń.

Leczenie chirurgiczne może być pomocne w przebiegu przypadków ciężkich, gdzie powikłania prowadzą do znacznego ograniczenia lub pozbawienia zdolności widzenia.

PPM ze zrostami tęczówkowo-rogówkowymi prowadzą do mniej lub bardziej poważnych zaburzeń widzenia. W przypadkach ciężkich, początkowo cechuje je intensywny obrzęki rogówki, obejmujący wszystkie jej warstwy (od rozszczelnionego śródbłonka, przez błonę Descemata do nabłonka przedniego), a następnie fibroplazja prowadząca do nieodwracalnego bielma rogówki.

W takich stanach rozwiązaniem jest usunięcie pasm tworzących zrosty oraz keratoplastyka drążąca (penetrating keratoplasty).

PPM ze zrostami tęczówkowo-soczewkowymi prowadzą do powstania zaćmy torebkowej i podtorebkowej przedniej oraz często całkowitej ślepoty oka. W takich przypadkach zalecane jest usunięcie pasm tworzących zrosty, co skutkuje oddaleniem tęczówki od soczewki, oraz fakoemulsyfikacja przywracająca przezierność układu optycznego.

Wycięcie pasm przetrwałej błony naczyniowej można wykonać przy użyciu mikro nożyczek szklistkowych, diatermii tzw. mokrego pola, lub lasera Nd:YAG.

Pozdrawiam serdecznie oraz zapraszam do części III konkursu.

Marcin Lew