EESVO ogłasza III część konkursu okulistycznego (ostatnią), przeznaczoną tylko dla członków EESVO. Nagrodę stanowi książka wydawnictwa Galaktyka pt. „Wybrane wrodzone wady rozwojowe i choroby dziedziczne u psów i kotów”. Konkurs polega na przesłaniu na adres contact@eesvo.org prawidłowego opisu rozpoznania przedstawionej tu choroby oczu.

Ryc. 1 – Golden retriever, samiec, 2 lata

Prawidłowa odpowiedź składa się z 4 części:

  1. Rozpoznanie choroby/wady wzroku – pełna nazwa;
  2. Poprzednia nazwa;
  3. Przyczyny;
  4. Różnice pomiędzy patomechanizmem tej choroby, a patomechanizmem Retinal Degeneration (generalized PRA);

 

Rozstrzygnięcie

Pierwszą osobą, która nadesłała prawidłową odpowiedź była Pani doktor Anna Kaca – serdecznie gratulujemy (prosimy o przesłanie do EESVO adresu w celu wysłania nagrody).

Poniżej przedstawiamy prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.

1. Dystrofia nabłonka barwnikowego siatkówki – Retinal Pigment Epithelial Dystrophy – RPED

2. Central Progressive Retinal Atrophy – CPRA

3. RPED u wielu ras psów ma tło genetyczne. Przypuszcza się, że występowanie RPED u niektórych ras związane jest z predyspozycjami genetycznymi modyfikowanymi przez czynniki środowiskowe. Objawy zbliżone do RPED stwierdzono u psów karmionych dietą prowadzącą do niedoboru witaminy E, która jako antyoksydant hamuje gromadzenie lipofuscyny  w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki. Choroba ta może wystąpić jako następstwo ogólnego niedoboru witaminy E przy prawidłowym żywieniu. Badania morfologiczne wykazały zmiany w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), polegające na nagromadzeniu wewnątrzkomórkowych ziarnistości oraz ich przeroście.

4. W przypadku RPED pierwotne zaburzenia dotyczą nabłonka barwnikowego siatkówki  i polegają na ich dysfunkcji spowodowanej  zaburzeniami w jego odżywianiu. Następstwem nieprawidłowego funkcjonowania nabłonka barwnikowego są zaburzenia fotoreceptorów prowadzące do ich zaniku. W przypadku GPRA pierwotne zmiany dotyczą warstwy fotoreceptorów.