Kontakt

EESVO – Wschodnioeuropejskie Towarzystwo Okulistyki Weterynaryjnej

Bukovec 265, 044 20 Bukovec, Slovak Republic, e-mail: contact@eesvo.org

Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące naszej strony proszę przesyłać do:

Marcin Lew, e-mail: okulistyka.lew@gmail.com

Numer rachunku bankowego EESVO (dla wszystkich międzynarodowych transakcji)

Name: East European Society of Veterinary Ophthalmology
Bank:Slovenská sporitelna, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK2609000000005109026880

(NIP) DIČ: 2120175772

(Regon) IČO: 45782351

Formularz kontaktowy

Akceptacja przetwarzania danych

5 + 2 =