Zarząd

Zarząd EESVO sprawuje merytoryczną i formalną opiekę nad funkcjonowaniem Towarzystwa w oparciu o ustalenia i wytyczne podjęte na walnym zgromadzeniu. Zarząd uczestniczy również w organizacji i prowadzeniu sympozjów, konferencji, seminariów oraz profesjonalnych kursów szkoleniowych. Prowadzi działalność reprezentacyjną EESVO w zakresie propagowania Towarzystwa na łamach strony internetowej oraz innych mediach społecznościowych.

Prezes
prof.dr hab. Ireneusz Balicki, Polska

Wiceprezes
lek. wet. Jowita Zwolska, Polska

Były prezes
prof. dr hab. Alexandra Trbolova, Słowacja

Członkowie zarządu
dr hab. Marcin Lew, prof. nadzw., Polska
prof.  Zsolt  Szentgáli, Węgry
dr Marek Kostrzewski, Polska

Skarbnik
dr Przemysław Bryła, Polska

Komitet rewizyjny
dr hab. Jacek Madany, Polska
lek. wet. Silvie Prikrylova, Czechy

Sekretarz
Barbara Kuduk, Polska
lek. wet. Dominik Gąsiorowski, Polska