Zarząd

Zarząd EESVO sprawuje merytoryczną i formalną opiekę nad funkcjonowaniem Towarzystwa w oparciu o ustalenia i wytyczne podjęte na walnym zgromadzeniu. Zarząd uczestniczy również w organizacji i prowadzeniu sympozjów, konferencji, seminariów oraz profesjonalnych kursów szkoleniowych. Prowadzi działalność reprezentacyjną EESVO w zakresie propagowania Towarzystwa na łamach strony internetowej oraz East European Journal of Veterinary Ophthalmology.

Prezes
prof.dr hab. Ireneusz Balicki, Polska

Wiceprezes
dr Jiří Beránek, Czechy

Były prezes
prof. dr hab. Alexandra Trbolova, Słowacja

Członkowie zarządu
dr hab. Marcin Lew, prof. nadzw., Polska
lek. wet. Pavol Zubricky, Słowacja
prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, Polska

Skarbnik
dr Przemysław Bryła, Polska

Komitet rewizyjny
dr hab. Jacek Madany, Polska
lek. wet. Silvie Prikrylova, Czechy

Sekretarz
lek. wet. Mateusz Szadkowski, Polska
lek. wet. Jowita Zwolska, Polska