Zarząd

Zarząd EESVO sprawuje merytoryczną i formalną opiekę nad funkcjonowaniem Towarzystwa w oparciu o ustalenia i wytyczne podjęte na walnym zgromadzeniu. Zarząd uczestniczy również w organizacji i prowadzeniu sympozjów, konferencji, seminariów oraz profesjonalnych kursów szkoleniowych. Prowadzi działalność reprezentacyjną EESVO w zakresie propagowania Towarzystwa na łamach strony internetowej oraz East European Journal of Veterinary Ophthalmology.

Prezes
prof. dr hab. Alexandra Trbolova

Wiceprezes
dr hab. Marcin Lew, prof. nadzw.

Członkowie zarządu:
prof.dr hab. Ireneusz Balicki
dr Jiří Beránek

Komisja rewizyjna:
dr Przemysław Bryła
lek. wet. Ildikó Fenyves
lek. wet. Tereza Zavadilová