Rejestracja po obniżonej cenie przed 31 lipca
Cena dla studentów i doktorantów: przed 31.07.2016 15 €, po 31.07.2016 20 €
Cena dla lek. wet. : przed 31.07.2016 90 €, po 31/07/2016 120 €

Opłatę można dokonać:

1. Przelew bankowy: proszę w treści przelewu załączyć swoje nazwisko i wysłać e-mai: alexandra.trbolova@uvlf.sk  zawierający imię i nazwisko mające pojawić się na certyfikacie;

Nazwa: East European Society of Veterinary Ophthalmology
Bank:Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK2609000000005109026880

lub

2. Zapłacić na miejscu: 17.09.2016: studenci 20 €, lekarze 120 € (ilość miejsc ograniczona do 20 osób)