Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Okulistyki Weterynaryjnej ufunduje
stypendium w wysokości 1000 EUR dla lekarza weterynarii, w celu odbycia czterotygodniowego
szkolenia z zakresu okulistyki weterynaryjnej.

Warunki aplikacji na staż:

  1. Stypendysta jest członkiem EESVO i ma opłacone składki członkowskie
  2. Stypendysta wybiera samodzielnie miejsce do odbycia praktyki
  3. Kandydat przesyła do EESVO – CV i list motywacyjny
  4. Zarząd EESVO wybierze kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego
  5. W okresie dwu tygodni od zakończenia stażu lekarz ma obowiązek napisać krótkie
    sprawozdawanie z odbytego szkolenia

Zachęcamy do aplikacji na staż. Czas składania wniosków do 15 kwietnia 2022.