Szkolenia

Aktualne procedury diagnostyczne

Pomimo tego że choroby dziedziczne oczu (HED) dotyczą poszczególnych części anatomicznych oka, narząd wzroku musi być badany jako całość,  biorąc jednocześnie pod uwagę wszystkie choroby zawarte w historii medycznej.  Egzaminator powinien sprawdzić tożsamość zwierzęcia przed przystąpieniem do badania oraz zapisać wynik w protokole.

 

Zalecany algorytm badania okulistycznego

(progresywna ocena następujących struktur)

 • Aparat łzowy (drożność, test Schirmera)
 • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP)
 • Okolice oczodołu
 • Powieki
 • Spojówka
 • Gałka oczna
 • Rogówka
 • Komora przednia oka, tęczówka (gonioskopia, odruchy źreniczne)
 • Soczewka
 • Szklistka
 • Dno oka (oftalmoskopia bezpośrednia, pośrednia, fundus kamera)
 • Badania dodatkowe (badanie bakteriologiczne i mykologiczne, cytologia, USG, OCT, ERG, VEP)

Wzmożoną uwagę należy poświęcić strukturom których choroby określają predyspozycje rasowe – patrz aneks 2 – Dziedziczne/wrodzone choroby oczu u psów (dostępne po zalogowaniu).. Korzystne jest aby dokumentować zmiany patologiczne w postaci zdjęć. Wyniki badań powinny być zapisywane w oficjalnym protokole – patrz aneks 3 – wzór certyfikatu EESVO. Protokół powinien być wystawiany w oryginale (dla właściciela) i dwóch kopiach (dla egzaminatora i związku hodowców). Końcową ocenę pacjenta mogą określać następujące wartości:

 • Chory – potwierdzono obecność choroby dziedzicznej oczu (HED);
 • Nieokreślony – zwierzę wykazuje zmiany, jednakże nie są one specyficzne dla danej choroby;
 • Niedotknięty – brak dowodów na określoną chorobę dziedziczną oczu;
 • Podejrzany – występują znikome objawy kliniczne określonej choroby dziedzicznej oczu; późniejszy rozwój choroby może potwierdzić diagnozę i zaleca się ponowne badanie po 6 miesiącach.

At the end, the examiner shall make a record of the eye examination in the certificate of animal’s origin.

 

Postępowanie z wynikami badań przesiewowych

Komitet monitorujący HED gromadzi informacje ze wszystkich badań wykonywanych przez egzaminatorów w danym okresie. Komitet powinien raz do roku spotykać się z reprezentantem Związku Kynologicznego w celu porównania wyników badań przesiewowych z ich oceną statystyczną w poszczególnych rasach. Uzyskany tą drogą materiał powinien być publikowany przez Komitet w East European Journal of Veterinary Ophthalmology w formie rocznego raportu.

 

Aneksy

 1. Lista literatury zalecanej do egzaminu na Egzaminatora HED (dostępne po zalogowaniu).
 2. Dziedziczne/wrodzone choroby oczu u psów (dostępne po zalogowaniu).
 3. Wzór certyfikatu badania chorób dziedziczny oczu (HED) EESVO