Novotel Katowice Centrum
al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice

The lectures will be conducted by prof. Ron Ofri, DVM, PhD, DECVO
Wykłady poprowadzi prof. Ron Ofri, DVM, PhD, DECVO

9.00-10.00 – Registration. Rejestracja.
10.00-11.00 – Uveitis. It’s a clinical sign, not a diagnosis. Zapalenie błony naczyniowej oka. To jest
objaw kliniczny, a nie diagnoza.

11.00-11.20 – Coffee break. Przerwa.
11.20-12.20- Diseases of the uvea. It is not just uveitis. Choroby błony naczyniowej. To nie jest
tylko zapalenie błony naczyniowej
.
12.20-12.40 – Coffee break. Przerwa.
12.40-13.40 – The brain is just an extension of the eye! Central blindness in our patients. Mózg jest
właściwie przedłużeniem oka. Ślepota ośrodkowa u naszych pacjentów.

13.40-14.40 – Lunch. Przerwa obiadowa.
14.40-15.40 – Unusual diseases of the feline cornea. Nietypowe choroby rogówki u kotów.
15.40-16.00 – Coffee break. Przerwa.
16.00-17.30 – Clinical case discussions. Omówienie przypadków klinicznych i dyskusja.
17.30-17.45 – Closing. Zakończenie konferencji.

Lectures in English translated into Polish
Wykłady w języku angielskim będą tłumaczone na język polski
www.eesvo.org
e-mail: contact@eesvo.org

Informacje o opłatach

Koszt uczestnictwa: 470 zł – do 31.07.2022 r.
Koszt uczestnictwa: 580 zł – po 31.07.2022 r.
Koszt uczestnictwa dla członków EESVO oraz ESVO: 350 zł do 31.07.2022 r.
(proszę przesłać potwierdzenie opłaty członkowskiej)
Koszt uczestnictwa dla członków EESVO oraz ESVO: 470 zł po 31.07.2022 r.
(proszę przesłać potwierdzenie opłaty członkowskiej)
Koszt uczestnictwa dla studentów: 200 zł – do 31.07.2022 r.
Koszt uczestnictwa dla studentów: 320 zł – po 31.07.2022 r.

Opłatę należy przesłać na konto:
56 1930 1695 2500 0579 8410 0001
Bank BPS S.A. 
(tytułem: VII Konferencja okulistyczna)

Rejestracja na wydarzenie

Wszystkich informacji udzielają członkowie Komitetu organizacyjnego:

Lek. wet. Jowita Zwolska
Tel. +48 601 334 797
mail: eesvokonferencja@gmail.com

Prof. dr hab. Ireneusz Balicki
Tel : +48 603 066 376
mail: balicki.ireneusz@gmail.com

dr Przemysław Bryła
Tel. +48 604 133 811
mail: brylapim@wp.pl

Lek. wet. Mateusz Szadkowski
Tel. +48 503 003 113
mail: eesvokonferencja@gmail.com