Warsztaty Okulistyczne – Wisła, 22 marca 2019 organizowane w ramach:

XX Warsztatów Diagnostycznych Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna

oraz

Wschodnioeuropejskiego Towarzystwa Okulistyki Weterynaryjnej – EESVO

Wykłady i warsztaty obejmować będą tematykę: elektrofizjologii widzenia, badań ERG (FERG), PERG i VEP, gonioskopii oraz jaskry.