2-3 marca 2018 r. w Zielonej Górze podczas Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych, prof. dr hab. Ireneusz Balicki (Dypl. EESVO, ESVO) będzie przeprowadzał certyfikowane badania okulistyczne. Badania obejmują kompleksową diagnostykę okulistyczną z wystawieniem europejskiego certyfikatu HED – chorób dziedzicznych oczu.

Lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalistycznego dla egzaminatorów HED którzy chcieliby uczestniczyć w badaniach prosimy o kontakt: prof. Balicki – tel. 603 066 376; e-mail: balicki.ireneusz@gmail.com