Členstvo

Členské príspevky oprávňujú členov EESVO na:

  • Prístup do vyhradených priestorov na internetovej stránke organizácie;
  • Potvrdenie o členstve, ktoré môže byť vystavené na Vašej klinike;
  • Veterinári v krajinách s národnými oftalmologickými organizáciami sa môžu stať členmi EESVO prostredníctvom svojej národnej organizácie, a tešiť sa na zľavu za poplatok na členstvo;
  • Všetci členovia EESVO sú vyzývaní ku účasti na každoročné stretnutia, prezentácie príspevkov a kontaktovaniu prezídia s akýmikoľvek nápadmi alebo pripomienkami, ktoré môžu prispieť ku zlepšeniu spoločnosti a naplneniu jej cieľov;