East European Journal of Veterinary Ophthalmology

East European Journal of Veterinary Ophthalmology je štvrťročne publikované periodikum pre veterinárnych lekárov a študentov venovaný témam z oblasti veterinárnej oftalmológie. Neoddeliteľnou súčasťou časopisu je interaktívna forma e-learningu. V každom čísle je jeden očný prípad a diskusia na dôkladnú analýzu stavu vedúca ku stanoveniu správnej diagnózy a navrhnutiu vhodnej terapie.

EESVO odporúča publikovať originálne a review články a vybrané klinické prípady do East European Journal of Veterinary Ophthalmology.

East European Journal of Veterinary Ophthalmology