Školenia

Diagnostický postup

Napriek tomu, že DOO postihujú jednotlivé anatomické štruktúry oka, je nutné vyšetriť zrakový orgán ako celok s prihliadnutím na celkové ochorenia podľa anamnézy. Pred samotným vyšetrením posudzovateľ skontroluje identitu zvieraťa a jej výsledok zaznamená do protokolu.

Odporučený algoritmus oftalmologického vyšetrenia

(postupné posúdenie nasledujúcich štruktúr)

 • Slzný aparát (priechodnosť, Schirmerov test)
 • Meranie vnútroočného tlaku
 • Okolie oka
 • Mihalnice
 • Spojovky
 • Bulbus ako celok
 • Rohovka
 • Predná očná komora, dúhovka (gonioskopia, pupilárny reflex)
 • Šošovka
 • Sklovec
 • Očné pozadie (priama, nepriama oftalmoskopia, fundus kamera)
 • Ďalšie vyšetrenia (bakteriologické a mykologické vyšetrenie, cytológia, USG, OCT, ERG, VEP)

Zvýšená pozornosť je venovaná predisponovaným štruktúram podľa plemena – viď príloha 2 – dedičné/vrodené očné ochorenia u psov (len pre registrovaných členov). Patologické nálezy je vhodné obrazovo zdokumentovať. Výsledky vyšetrenia sú priebežne zaznamenávané do oficiálneho protokolu – viď príloha 3 – vzor EESVO certifikátu. Protokol je vystavený v originále (pre majiteľa) a dvoch kópiách (posudzovateľ, chovateľský klub). Záverečné hodnotenie pacienta má nasledujúce varianty:

 • Pozitívne – zviera vykazuje znaky DOO
 • Neurčené – zviera vykazuje zmeny, avšak nešpecifické pre dané ochorenie
 • Prosté (negatívne) – bez prítomnosti špecifických znakov DOO
 • Podozrivé – zviera vykazuje menšie špecifické zmeny, definitívnu diagnózu DOO potvrdí až ďalší rozvoj ochorenia, odporúčame opakované vyšetrenie najskôr o 6 mesiacov.

Na záver posudzovateľ zaznamená výsledok vyšetrenia do preukazu pôvodu zvieraťa.

 

Spracovanie výsledkov depistáže

Komisia DOO zhromažďuje informácie o všetkých vyšetreniach za dané obdobie. Raz ročne sa komisia schádza so zástupcami Kynologických únií a porovnáva výsledky depistáže a jej štatistické vyhodnotenie v rámci jednotlivých plemien. Takto získané materiály publikuje komisia ako výročnú správu vo svojom veterinárnom periodiku East European Journal of Veterinary Ophthalmology.

 

Prílohy

 1. Zoznam odporúčanej literatúry ku skúške na posudzovateľa DOO (len pre registrovaných članov)
 2. Prehľad dedičných/vrodených ochorení očí u psov (len pre registrovaných členov)
 3. EESVO vzor protokolu pre diagnostiku DOO