Spolupráca

Zoznam výskumných centier spolupracjúcich s EESVO

u_lublinFaculty of Veterinary Medicine, University of Life Sciences in Lublin
13 Akademicka Str., 20-950 Lublin, Poland, www.up.lublin.pl/weterynaria

u_warszawaFaculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
159 Nowoursynowska Str., 02-776 Warsaw, Poland, www.wmw.sggw.pl

u_olsztynFaculty of Veterinary Medicine, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2 Oczapowskiego Str., 10-719 Olsztyn, Poland, www.wet.uwm.edu.pl

u_wroclawFaculty of Veterinary Medicine, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
31 Norwida Str., 50 375 Wrocław, Poland, www.wet.up.wroc.pl

u_koszyceUniversity of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice
Komenského 73, 041 81 Kosice, Slovak Republic, www.uvm.sk

budapesztFaculty of Veterinary Science, Szent István University, H-1400 Budapest, Pf. 2, Hungary www.univet.hu/en/university

u_brnoUniversity of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
Palackeho tr. 1946/1, 612 42 Brno, Czech Republic, www.vfu.cz

Čestný patronát

  • Dekan/ka Fakulty veterinárneho lekárstva v Lubline
  • Dekan/ka Fakulty veterinárneho lekárstva vo Waršave
  • Dekan/ka Fakulty veterinárneho lekárstva v Olsztyne
  • Dekan/ka Fakulty veterinárneho lekárstva vo Wrocławe
  • Rektor/ka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Dekan/ka Fakulty veterinárneho lekárstva v Budapešti
  • Dekan/ka Fakulty veterinárneho lekárstva v Brne

Spolupráca a národnými a regionálnymi Komorami veterinárnych lekárov

Spolupráca s Kynologickými jednotami jednotlivých štátov

Spolupráca s individuálnymi Chovateľskými klubmi

Official sponsor

dioptrix