A kisállatokban fellelhető öröklődő szembetegségek diagnosztizálásának célja az ilyen betegségek fokozatos kiküszöbölése a tenyészetekből a kiterjedt szűrővizsgálatok eredményei alapján. Annak érdekében, hogy ez a cél teljesülhessen, az EESVO létrehozta az Öröklődő Szembetegségek (angol rövidítése alapján “HED”) Monitoring Bizottságát, amelyet az Öröklődő Szembetegségeket vizsgálók alkotnak. Az alapvető küldetése és feladata az Öröklődő Szembetegségeket vizsgálóknak a következők:

 • kidolgozzák és megvalósítják az Öröklődő Szembetegségek (HED) diagnosztizálásának szabályait
 • megállapítják a követelményeket a HED vizsgálókénti regisztráláshoz
 • a HED szűrések eredményeinek feldolgozása és azok nyilvánosságra hozatala

HED vizsgálókénti regisztrációhoz kötött feltételek

Bármely állatorvos jogosulttá válhat HED vizsgálat végzésére, ha az alábbi kritériumoknak megfelel:

 • EESVO tagsággal rendelkezik
 • Érvényes praktizáló engedéllyel rendelkezik
 • A következő szükséges felszereléssel rendelkezik:
  • egy minimum 10x-es nagyításra képes réslámpa biomikroszkóp;
  • direkt és indirekt oftalmoszkóp ; goniolencse;
  • szemnyomás mérő készülék;
  • képanyagot rögzítő berendezés (az eredmények dokumentálásához)
 • egy speciális, szakmai, HED vizsgálók számára összeállított vizsgát teljesített

A vizsgáztatást az EESVO végzi. A jelentkezőnek írásbeli kérelmet kell benyújtania. Az EESVO határozza meg a vizsga időpontját a Vizsgáztató Bizottsággal való egyeztetést követően. A vizsgázás díja €250. A jelentkezőnek az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

 • min. 3 éves tapasztalat az állatorvosi szemészet területén
 • legalább 500 kutya vizsgálatát dokumentálta; ebből legalább 150 vizsgálat két különböző EESVO által is elismert HED vizsgálatára jogosult állatorvos felügyelete alatt történt.
 • feljegyzést kell végeznie legalább 100 macska vizsgálatáról; minden állat vizsgálatát dokumentálta.

Ajánlott irodalom a vizsgához – Ajánlott irodalom listája a HED vizsgához (csak regisztrált felhasználók)

A Vizsgáztató Bizottságot az EESVO nevezi ki a HED Monitoring Bizottság tagjai közül.

Vizsga felépítése

 • Minden jelöltnek 10, az elülső szegmenst érintő öröklődő szembetegséget ábrázoló képet kell értékelnie és további 10 képet a szem hátulsó szegmenséről. Meg kell határoznia a diagnózist (1 pont), a prediszponált fajtákat (1 pont) és a kezelés lehetőségeit (1 pont). Minden jelölt így juthat hozzá a maximálisan elérhető 60 ponthoz.
 • Az írásbeli résznél a jelentkezőnek igazolnia kell tudását három öröklődő szembetegséggel kapcsolatban (egyenként 0-5 pont), amelyek a klinikai tünetekre és a diagnózisra fókuszálnak.
 • A vizsga végén a vizsgázónak a saját HED esettanulmányait képekkel illusztrálva kell bemutatnia (az esettől függően szövettani, patológiai mintával,) (max. 10 pont).

A sikeres vizsga teljesítéséhez, a jelentkezőnek legalább 60 pontot kell elérnie a maximálisan szerezhető 85 pontból. Amennyiben a jelentkező vizsgája sikertelen, akkor egy későbbi időpontban újra megkísérelheti a vizsgát (a vizsga díjának ismételt befizetését követően), de legkorábban 6 hónap elteltével.