EESVO East European Society of Veterinary Ophthalmology

For veterinarians, veterinary ophthalmologists, specialists, scientists and students - ophthalmology is our passion

SPONSOR

Nadchodzące konferencje i warsztaty

Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Okulistyki Weterynaryjnej EESVO

Wschodnioeuropejskie Towarzystwo Okulistyki Weterynaryjnej – EESVO zostało założone w 2013 roku w celu umożliwienia dalszego kształcenia lekarzom weterynarii oraz prowadzenia badań naukowych w dziedzinie okulistyki weterynaryjnej we współpracy ze stowarzyszeniami zawodowymi lekarzy weterynarii oraz Uniwersyteckimi Wydziałami Weterynaryjnymi w poszczególnych krajach Europy Wschodniej.

Do podstawowych celów EESVO należą:

  • wymiana i aktualizacja wiedzy z zakresu okulistyki weterynaryjnej
  • upowszechnienie certyfikacji chorób dziedzicznych oczu poprzez program szkoleń
  • wymiana informacji w zakresie badań naukowych z okulistyki weterynaryjnej pomiędzy współpracującymi z EESVO uniwersytetami i lekarzami weterynarii wolnej praktyki
  • popularyzacja wyników tych badań wśród członków EESVO
  • egzaminowanie i przyznawanie uprawnień do certyfikacji lekarzom weterynarii którzy pomyślnie ukończyli program szkoleń

Współpraca międzynarodowa

Z inicjatywy prof. Gila Bena-Shlomo, Prezesa ISVO, został powołany Komitet ISVO, składający się z prezesów poszczególnych stowarzyszeń. Komitet został zaakceptowany przez wszystkie międzynarodowe organizacje, skupiające lekarzy specjalizujących się w dziedzinie okulistyki weterynaryjnej. Celem Komitetu jest promowanie edukacji i wiedzy z zakresu okulistyki weterynaryjnej na całym świecie oraz pełnienie funkcji pomostu między lokalnymi i krajowymi organizacjami okulistycznymi.
8 sierpnia 2020 odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu ISVO, na którym omówiono kwestię międzynarodowej współpracy pomiędzy weterynaryjnymi organizacjami okulistycznymi oraz lekarzami weterynarii.