Tagság

Tag

Minden pályázó, aki teljesíti a következő feltételeket tagságot nyer:

 • befejezett állatorvosi tanulmányokkal rendelkezik
 • írásban jelezte felvételi kérelmét (e-mail), amely személyes adatait tartalmazza – állandó lakcím, e-mail cím,
 • telefonszám, jelenlegi munkahely, valamint a végzés éve. E-mail cím: okulistyka.lew@gmail.com
 • a 20 Euró tagdíjat befizette (IBAN: 2609000000005109026880)
  Kérjük, a közleményben tüntesse fel nevét a megfelelő azonosítás érdekében

Tiszteletbeli tag

Az EESVO tiszteletbeli tagja természetes vagy jogi személy lehet, akinek tiszteletbeli tagságát az EESVO Általános Közgyűlése hagyta jóvá. A tiszteletbeli tagság eldöntésében az Általános Közgyűlés különös tekintettel veszi figyelembe az állatorvoslás területén kifejtett tevékenységet, a kutatásokban mutatott szerepvállalást, az állatorvosi szemészet területén elért eredményeket és a Társaság fejlődéséért tett erőfeszítéseket.

A tiszteletbeli tagoknak kongresszusokon és a szervezet által szervezett egyéb rendezvényeken a részvétel ingyenes. A tiszteletbeli tagságának nem feltétele az állatorvoslás.

Hallgató

Hallgatói tag csak azon hallgató lehet, aki az Európai Unió területén belül folytatja állatorvos-tudományi tanulmányait és egyetemi diplomáját az EU-s tagállamok automatikusan elismerik, illetve aki:

 • kitölti a Társaság honplapján található, az erre a célra létrehozott regisztrációs űrlapot vagy az egyesület által szervezett rendezvényen személyesen regisztrál
 • bemutatja tanulmányait igazoló iratait vagy érvényes diákigazolványát, amely igazolja állatorvosi hallgatói státuszát
 • befizette a kedvezményes tagsági díjat (amely a teljes áru tagsági díj 50%-a): €10 (IBAN: 2609000000005109026880)

Kérjük, a közleményben tüntesse fel nevét a megfelelő azonosítás érdekében.

A Hallgatói tagság időtartama a hallgató aktív tanulmányi idejére korlátozódik. A hallgatói tagoknak igazolniuk kell hallgatói státuszukat; ezt egyrészt a tanulmányi osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolással tudják megtenni, amelyet a Társaság titkárságának kötelesek bemutatni, vagy érvényes diákigazolványuk bemutatásával, amely igazolja az állatorvosi hallgatói státuszt.

Abban az esetben, ha a fent említett feltételeknek a hallgató nem tesz eleget, az egyesület jogosult dönteni az adott hallgató tagságának megszűntetéséről, a kedvezményes tagsági díj visszatérítése nélkül.

A hallgatóknak joguk van részt venni és részleges díjfizetési mentességet élvezni az EESVO által szervezett rendezvényeken, programokon illetve az ezekhez kapcsolódó tevékenységeken.

HED vizsgálatára jogosult

Bármely állatorvos jogosulttá válhat HED vizsgálat végzésére, ha az alábbi kritériumoknak megfelel:

 • EESVO tagsággal rendelkezik,
 • birtokosa egy Megfelelési Tanusítványnak amelyben szerepelnek a Gyakorló Állatorvos gyógyító és megelőző tevékenységének feltételei,
 • a szükséges felszerelésekkel rendelkezik: minimum 10x-es nagyításra képes réslámpa biomikroszkóp, direkt és indirekt oftalmoszkópiára alkalmas eszköz; goniolencse; szemnyomás mérő eszköz; képanyagot rögzítő berendezés az eredmények dokumentálásához,
 • egy speciális, szakmai, öröklődő szembetegségeket vizsgálóknak összeállított vizsgát teljesített.