East European Journal of Veterinary Ophthalmology

East European Journal of Veterinary Ophthalmology jest to e-kwartalnik dla lekarzy i studentów weterynarii w całości poświęcony zagadnieniom z dziedziny okulistyki zwierząt. Integralną częścią pisma jest interaktywna forma nauki w postaci e-learningu. W każdym numerze przedstawiany jest jeden przypadek okulistyczny otwierający dyskusję polegającą na dokładnej analizie schorzenia, postawieniu prawidłowego rozpoznania oraz zaproponowaniu właściwego leczenia.

EESVO zachęca do pisania prac oryginalnych, artykułów przeglądowych i wybranych opisów przypadków do East European Journal of Veterinary Ophthalmology.

East European Journal of Veterinary Ophthalmology