Kontakt

EESVO Východoeurópska spoločnosť veterinárnych oftalmológov

Bukovec 265, 044 20 Bukovec, Slovenská republika, e-mail: contact@eesvo.org

Všetky námety a pripomienky prosím zašlite Marcin Lew, e-mail: okulistyka.lew@gmail.com

Bankový účet EESVO (pre všetky medzinárodné transakcie) Slovenská sporiteľňa IBAN: 2609000000005109026880
Kód banky: 0900; BIC: GIBASKBX

DIČ: 2120175772

IČO: 45782351

Kontaktný formulár

4 + 14 =