Prezídium

EESVO zabezpečuje vecnú a formálnu starostlivosť o spoločnosť založenú na základe zistení a usmernení prijatých na valnom zhromaždení. Prezídium sa podieľa aj na organizovaní špecializovaných sympózií, konferencií, seminárov a odborných kurzov. Pôsobí ako predstaviteľ EESVO v súvislosti s propagáciou spoločnosti na internetovej stránke a v časopise East European Journal of Veterinary Ophthalmology.

Prezident
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD

Viceprezident
dr hab. Marcin Lew

Členovia prezídia:
prof. Ireneusz Balicki, DVM, PhD
MVDr. Jiří Beránek, PhD

Revízna komisia
Przemysław Bryła DVM, PhD
Ildikó Fenyves, DVM
MVDr. Tereza Zavadilová