Publikácie

Sme radi, že Vám môžeme ponúknuť vybrané publikácií z oblasti veterinárnej oftalmológie, ktoré predstavujú výsledok našej dlhoročnej vedeckej a klinickej práce.

(Zasielajte prosím zoznamy literatúry podľa nasledujúcej schémy: meno, iniciály, názov, skratka časopisu, rok vydania, číslo vydania, strany – dr Lew na e-mailovú adresu: okulistyka.lew@gmail.com).

Ak články v plnom znení nie sú obmedzené právami vydavateľa, priložte prosím odkazy na ich PDF verziu.

Zoznam publikácií v anglickom jazyku

Abstrakty

 • Trbolova A, Mihalova M: Survey of hereditary eye diseases in purebred dogs in Slovakia (2006 – 2010). Veterinary Ophthalmology, 2011, 14, 283
 • Holickova M, Halanova M, Kalinova Z, Kovacova Z, Grunermelova L, Trbolova A : Comparison of occurrence of conjunctivitis caused by Chlamydiace spp. Among domestic and stray cats in eastern Slovakia. Veterinary Ophthalmology, 2011, 14, 283
 • Mihalova M, Trbolova A: Survey of inherited eye diseases in labrador retriever breed in Slovakia. Veterinary Ophthalmology, 2010, 13, 361
 • Trbolová A.: Hyphema in dogs: 91 cases (2000-2007). Veterinary Ophthalmology, 2009, 12, 61-70
 • Balicki I., Trbolová A.: Clinical study on tacrolimus application for chronic superficial Keratitis management in dogs, Veterinary Ophthalmology, 2009, 12, 61-70
 • Trbolová A.: The use of canine fascia spermatica externa for the repair of deep corneal ulcers in three dogs and one horse. Veterinary Ophthalmology, 2007, 10, 335
 • Balicki I., Trbolová A.: Treatment of deep corneal lesion in dogs with the use of renal capsule, Veterinary Ophthalmology, 2007, 10, 328
 • Trbolová A.: Giant subconjunctival cyst in a Bull Terier. Veterinary Ophthalmology, 2006, 9, 433
 • Trbolová A. : Voght – Koyanagi – Harada – like syndrome in a Rottweiler. Veterinary Ophthalmology, 2005, 8, 436.

Zoznam publikácií v poľskom jazyku

 • Balicki I., Szadkowski M.: Choroby trzeciej powieki. Mag. wet. 2016, 3-16

 • Balicka A., Balicki I.: Plasmacellular conjunctivitis. e-Pol. J. Vet. Ophthalmol. 2015, 1-6
 • Balicki I., Trbolova A., Balicka A.: Ciała obce worka spojówkowego i rogówki. Mag. wet. 2015, 24, 498-509
 • Balicka A., Balicki I., Lutnicki K., Kurek Ł.: Obustronny zez zbieżny i wytrzeszcz u bydła. Życie Wet., 2015, 90, 662-665
 • Lew M.: Przegląd wybranych technik operacyjnego leczenia jaskry u psów – zastawki Ahmeda. e-Polish Journal of Veterinary Ophthalmology, 2013, 3
 • Balicki I., Śmiech A.: Skórzak powieki o nietypowej lokalizacji. Okulistyka wet. 2013, 1
 • Trbolova A. Balicki I.: Obrażenia chemiczne oczu u małych zwierząt. Mag. wet. 2013, 22, 584-589
 • Balicki. I., Trbolova AS.: Zapalenie nadtwardówki u psów. Mag. Wet. 2012, 21, 524-526
 • Trbolova A.: Poprawa wygladu pooperacyjnego psow po zabiegach usuniecia galki ocznej i wypatroszenia oczodolu. Mag. Wet. 2012, 21, 514-517
 • Balicki. I.: Badanie wrodzonych wad narządu wzroku u ogarów i gończych polskich. Biuletyn ogara i gończego pol. 2012, 10, 23-25
 • Bryła P.K.: Treatment of distichiasis in a dog using electrolisis. e-Polish Journal of Veterinary Ophthalmology, 2012, 2 pdf_icon
 • Lew M.: Choroby powiek: entropium i ektropium. e-Polish Journal of Veterinary Ophthalmology, 2012, 3
 • Lew M., Lew S.: Obiektywna ocena zdolności widzenia u psa – podstawy pattern ERG oraz VEP. Mag. Wet. 2011, 168, 742-746
 • Lew M.: Elektrofizjologiczna ocena neuropatii siatkówki i nerwu wzrokowego w przebiegu leczenia operacyjnego i zachowawczego jaskry u psów na podstawie badań ERG i VEP w stymulacji strukturalnej i błyskowej. Monografia, 2011, Wydawnictwo UWM, ISBN/ISSN 978-83-7299-729-6
 • Trbolova A., Balicki I.: Wytrzeszcz u psów – diagnostyka i terapia. Mag Wet. 2011, 20, 464-468
 • Balicki I., Bryła P.: Anomalia oczu owczarków collie. Okulistyka Weterynaryjna 2011, 1
 • Lew M., Lew S.: Badanie elektrofizjologiczne wzroku – podstawy ERG (elektroretinografii) u psów. Wet. Prakt. 2010, 9, 48-53
 • Lew M., Lew S.: Kwalifikacja operacyjna zaćmy u psów w oparciu o badanie ERG. Wet. Prakt. 2010, 11-12, 20-23
 • Lew M., Lew S.: Jaskra – fakty, mity i obecny stan wiedzy oraz przegląd wybranych metod leczenia operacyjnego. Wet. Prakt. 2010, 7-8, 46-51
 • Płoneczka-Janeczko K., Kiełbowicz Z.: Czy łatwo zdiagnozować i poradzić sobie z zapaleniem spojówek u kota. Mag.Wet. 2010, 5, 510-514
 • Balicki I., Kiełbowicz M.: Nowotwory powiek u psów. Mag. Wet. 2010, 19, 506-509
 • Trbolová A. : Leczenie operacyjne glebokiego ropia zrebu rogowki u konia-przypadek kliniczny. Mag. Wet. 2010, 19, 500-504
 • Balicki I., Trbolova A.: Skórzaki narządu wzroku. Mag. Wet. 2009, 18, 504-507
 • Lew M., Lew S., Brzeski W.: Pierwotny czerniak złośliwy tęczówki i ciała rzęskowego u kota. Med. Wet. 2008, 64, 447-449  
 • Kiełbowicz Z.: Leczenie niedrożności dróg łzowych u psów. Med.Wet. 2008, 64, 91-94
 • Balicki I., Ziółkowska G., Śmiech A.: Grzybicze wrzodziejące zapalenie rogówki o złożonej etiologii u konia. Med. Wet. 2008, 64, 1407-1410
 • Kiełbowicz Z.: Praca habilitacyjna p.t. „Badania nad możliwościami transplantacji nabłonka tylnego rogówki kotów”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 563, rozprawy CCLII Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wrocław 2008
 • Balicki I. Grzybicze zapalenia rogówki. Mag. Wet. 2008, 17, 676-678
 • Kiełbowicz Z.: Wartość kliniczna mikrochirurgicznego leczenia chorób przyśrodkowego kąta oczu u psów brachycefalicznych. Med.Wet. 2008, 64, 896-899
 • Balicki I.: Przewlekłe powierzchowne zapalenie rogówki u psów – diagnostyka i terapia. Med. Wet. 2008, 64, 40-44
 • Balicki I., Radziejewski K.: Przerost i wypadnięcie gruczołu trzeciej powieki u psów w świetle obserwacji własnych. Mag. Wet. 2007, 16, 5-8
 • Balicki I., Trbolova A.: Rany rogówki – rozpoznawanie i leczenie. Mag. Wet. 2006, 15, 4-8
 • Kiełbowicz Z.: Operacja odwinięcia powiek dużego stopnia u psów. Mag.Wet. 2005, 14, 30-32
 • Balicki I.: Badania nad występowaniem i leczeniem przewlekłego powierzchownego zapalenia rogówki u psów, Rozprawa habilitacyjna. WAR, Lublin 2005
 • Kiełbowicz Z.: Urazy narządu wzroku u koni. Wet. Prakt. 2005, 2, 74-76
 • Balicki I., Różańska D., Łopuszyński W.: Torbiele tęczówki u psów. Mag. Wet. 2004, 13, 14-16
 • Kiełbowicz Z.: Pomoc doraźna i leczenie pourazowych keratopatii u małych zwierząt. Mag.Wet. 2004, 13, 29-31
 • Kiełbowicz Z.: Leczenie nieprawidłowości wzrostu rzęs u psów. Med.Wet. 2003, 5, 429-431
 • Trbolova A., Kozak I., Balicki I., Ledecky V.: Przeszczep torebki nerkowej jako metoda leczenia perforującego wrzodu rogówki. Med. Wet. 2003, 59, 68-69
 • Kiełbowicz Z.: Nawracające zapalenie błony naczyniowej oczu koni (Uveitis recydiva equi) Mag.Wet. 2002, 12, 24-26
 • Lew M.: Operacja wrodzonej deformacji chrząstki trzeciej powieki. Mag. Wet. 2002, 67, 51-52
 • Kiełbowicz Z.: Fakoemulsyfikacja – nowoczesna metoda operacji katarakty u psów. Mag.Wet. 2001, 10, 22-24
 • Balicki I., Komar E., Trbolova A., Ledecky V.: Praktyczne zastosowanie cyklosporyny w chorobach okulistycznych małych zwierząt. Mag. Wet. 2001, 10, 66-70
 • Kiełbowicz Z.: Sekwestracja rogówki kotów. Med.Wet. 2001, 9, 662-666
 • Kiełbowicz Z.: Leczenie operacyjne przemieszczenia soczewki psów. Med.Wet. 2000, 11, 718-722
 • Balicki I.: Badania kliniczne nad stosowaniem cyklosporyny do leczenia przewlekłego powierzchownego zapalenia rogówki u psów. Życie Wet. 1999, 74, 614-619
 • Balicki I., Komar E.: Uszkodzenia narządu wzroku. Część II. Postępowanie terapeutyczne w przypadkach wypadania gałki ocznej, obrażeń soczewki, rogówki, nerwu wzrokowego i uszkodzeń chemicznych. Mag. Wet. 1998, 7, 261- 265
 • Balicki I., Komar E.: Uszkodzenia narządu wzroku. Część I. Postępowanie terapeutyczne w przypadkach urazów mechanicznych oczodołu, powiek, spojówek i przedniej komory gałki ocznej. Mag. Wet. 1997, 6, 392-394
 • Kiełbowicz Z.: Torbiel wolna tęczówki psa. Med.Wet. 1996, 7, 458-459
 • Kiełbowicz Z., Ratajczak K.: Zaćma starcza psów – wyniki wybranej techniki usunięcia soczewki. Med.Wet. 1995, 11, 671-674
 • Komar E., Nozdryn-Płotnicki Z., Balicki I. Łapiński J.: Badania kliniczne i histopatologiczne przy grudkowym zapaleniu spojówek (conjunctivitis follicularis) u psów. Annales UMCS sectio DD, 1990, 45, 39-43
 • Kiełbowicz Z.: Clinical value of microsurgical cataract surgery in dogs by cryoextraction method. Arch. Vet. Pol. 1990, 30, 21-38
 • Kiełbowicz Z., Szymanowski W.: Operacja zaćmy objawowej konia powikłanej jaskrą wtórną. Med.Wet. 1988, 6, 367-368
 • Kiełbowicz Z., Szymanowski W.: Wartość chirurgicznego leczenia zaćmy psów. Med.Wet. 1986, 8, 467-469
 • Sobiech K., Kiełbowicz Z., Słowińska R., Szymanowski W.: Poziom glutacjonu i aktywność gamma-glutamylo-transferazy (E.C.2.3.2.2.) w zaćmowo zmienionych soczewkach psów. Med.Wet. 1986, 9 559-560.

Zoznam publikácií v slovenskom jazyku

 • Trbolova A.: Najčastejšie ochorenia rohovky u psov, ich diagnostika a nové metódy v experimente a v klinickej praxi. Rec. Pavol Mudroň, Tomáš Juhás, Ján Danko. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014, 74, ISBN 978-80-8077-399-1
 • Trbolova A.: Nové trendy v terapii rekurentnej uvetitídy u koní. In Infovet, 2013, 20, 60-61
 • Trbolova A.: Výskyt a diagnostika intraokulárnych melanómových nádorov u psov. 5 klinických prípadov. In Informačný spravodajca, 2013, 22, 20-24
 • Trbolova A.: Prístup k pacientovi s nádorom mihalnice. Operovať alebo ešte je “čas”? In Infovet, 2013, 20, 195-198
 • Trbolová A. : Konjunktiválna cysta slznej žľazy u bullteriéra. Veterinářství, 2012, 7, 400 – 402
 • Trbolová A: Agenézia mihalnice u mačky – popis klinického prípadu. InfoVet, 2012 3, 106 – 108
 • Trbolová A.: Mesačná slepota koní. Životný štýl a kôň; ročník V, júl 2012; 66 – 67
 • Trbolová A.: Poranenie oka u koňa. Životný štýl a kôň; ročník V, august 2012; 26 – 27
 • Trbolová A: Exoftalmus u psov, etiológia, diagnostika a terapia. InfoVet, 2011, 1, 16 – 18
 • Trbolová A.: Hyphema u psov – eiológia, diagnostika a terapia. InfoVet 2011, 5 – 6, 209 – 212
 • Holičková M, Trbolová A, Kováčová Z.: Konjunktiválne infekcie mačiek II. časť. InfoVet, 2010, 1-2, 4 – 6
 • Holičková M, Trbolová A, Kováčová Z.: Chlamydophila felis ako pôvodca konjunktivíd u mačiek. Veterinárství, 2010, 12, 659-662
 • Trbolová A.: Intraokulárne melanómové nádory u psov – päť klinických prípadov. Veterinářství, 2009, 11, 59, 649-653
 • Trbolová A., M. Mihály,: Absces v stróme rohovky u koňa – klinický prípad. Veterinářství, 2009, 6, 59, , 366-370
 • Mihalová M., A. Trbolová: Heterotopická osifikácia riasnicového telesa u morčaťa – kazuistika. Infovet, 2009, 1, 33-34
 • Trbolová A , Holičková M, Kováčová Z.: Konjunktiválne infekcie mačiek I. časť. InfoVet, 2009, 5 – 6, 175 – 177
 • Trbolová A.: Nádory mihalníc u psov, výskyt a terapia, Veterinářství, 2008, 12, 762-766
 • Trbolová A.: Nádory mihalníc u psov, výskyt a terapia, Veterinářství, 2008, 12, 762-766
 • Trbolová A.: Dedičné ochorenia u psov – časť I. Dysplázia sietnice a anomália očí u plemena kólia. InfoVet, 2008, 1, 8-11
 • Trbolová A.: Dedičné ochorenia u psov – časť II. Katarakta, perzistentný primárny Hyperplastický vitreus (PHPV)a perzistentná pupilárna membrána (PPM) InfoVet, 2008, 2, 51 – 54
 • Trbolová A.: Dedičné očné ochorenia u psov – časť III. Vrodený glaukóm a progresívna atrofia sietnice. InfoVet, 2008, 3, 99 – 103
 • Trbolová A.: Uveitída u psov. Veterinářství, 2006, 11, 664-673
 • Trbolová A.: Hyphema. Veterinární Klinika, 2006, 3, č. 3
 • Trbolová A.: Trichiáza u psov – klinické aspekty a chirurgická terapia. Infovet, 2006, 2, 54-55
 • Trbolová A.: Použitie xenológnych transplantátov pri terapii rohovkových vredov u psov. Veterinářství, 2006, 11, 679 – 685
 • Trbolová A.: Ochorenia a terapia nasolakrimálneho systému u psov. InfoVet, 2005, 5, 202 – 205
 • Trbolová A.: Diagnostika a terapia ochorenia keratokonjunktivitis sicca u psov. InfoVet, 2005, 6, 250 – 252
 • Trbolová A., Mihály M., Boldižár M., Ledecký V.: Komplikovaná trauma rohovky koňa cudzím predmetom, InfoVet, 2004, 2, 57-58
 • Trbolová, A. : Príčiny nadmerného slzenia u psov a mačiek. Pes a mačka, InfoVet, 2004, 2, 46 – 47
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Uveodermatologický syndróm. InfoVet. 2003, 2, 8 – 9
 • Trbolová, A., Mihály, M.: Ultrazvukové vyšetrenie oka u koňa. InfoVet, 2003, 4, 5 – 8
 • Trbolová, A., Balicki, I.: Využitie cyclosporínu pri terapii očných ochorení u malých zvierat. InfoVet, 2003, 5, 5 – 8
 • Trbolová, A.: Chirurgické možnosti terapie entrópia a ektrópia psov podľa metódy Bielbacha. InfoVet, 2002, 1, 5 – 7
 • Trbolová, A.: Syndróm superficiálnej korneálnej erózie, diagnóza a terapia. InfoVet, 2002, 2, 5 – 9
 • Trbolová, A.: Retrobulbárny absces u novozélandského bieleho králika – klinický prípad. InfoVet, 2002, 4, 9, 5 – 6
 • Trbolová, A.: Mesačná slepota koní. Jazdectvo a dostihy. 2002, 5, 16 – 17
 • Kozák, I., Trbolová, A., Ševčíková, Z., Ledecký, V., Juhás, T.: Histopatologický obraz po chemickom poranení oka, úloha limbálnych kmeňových buniek. Česká a Slovenská oftalmologia, 2001, 57, 104-108
 • Ledecký, V., Trbolová, A., Ševčíková, Z.: Primárna episkleritída psa – klinický prípad; InfoVet, 2001, 1, 17 – 19
 • Trbolová, A.: Keratitis superfitialis punctata. Diagnóza a terapia. InfoVet, 2001, 6, 19 – 20
 • Trbolová, A.: Príčiny straty priehľadnosti rohovky u psov a mačiek. InfoVet, 2001, 4, 15 – 17
 • Trbolová, A.:, Ledecký, V.: Diagnóza a terapia vredov rohovky u malých zvierat I; InfoVet, 2000, 1, 4-5
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Chirurgické zákroky na rohovke II. – všeobecné princípy. InfoVet, 2000, 2, 55 – 57
 • Trbolová, A.: Panophthalmitis koňa. Klinický prípad. InfoVet, 2000, 5, 219 – 220
 • Trbolová, A.: Očné ochorenia ako prejav celkového ochorenia psov. InfoVet. 2000, 6, 254 – 257
 • Trbolová, A.:Chirurgické zákroky na rohovke III.Chirurgická terapia povrchových, stredne hlbokých a hlbokých vredov rohovky. InfoVet, 2000, 4, 154 – 156
 • Trbolová, A., Capík, I.: Keratitis nigra u mačky. Infovet, 1999, 2, 15-16
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Očné krvácanie – etiológia, diagnostika a terapia. InfoVet, 1999, 3, 11 – 13
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Očné zmeny u starnúcich psov. InfoVet, 1999, 4, 11 – 14
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Prolaps bulbu u malých zvierat. InfoVet, 1999, 2, 13-14
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Extirpácia kataraktnej šošovky. Informačný spravodaj, 1998, 3, 3 – 5
 • Ledecký V., Trbolová A.: Niektoré diagnostické testy používané pri chorobách očí u psov a mačiek. Slov. Vet. Čas., 1996, 21, 76-77
 • Ledecký, V., Trbolová, A.: Progresívna atrofia sietnice oka. Kynologická revue, 1996, 7, 246
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Hornerov syndróm u psov. Infovet, 1995, 5, 4-5
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Degerácia sietnice u psov. Slovenský veterinárny časopis, 1994, 5, 218 – 221

Zoznam publikácií v českom jazyku

Zoznam publikácií v maďarskom jazyku

Publikácie z medzinárodných konferencií

 • Lew M., Wąsowicz K., Szarek J., Della Salda L., Lew S., Drążek M.: Corneal squamous cell carcinoma (CSCC) in animals – case report in horse, The 33rd Annual Meeting of the European Society of Veterinary Pathology and 26th Annual Meeting of the European College of Veterinary Pathologists, 02-05 September, 2015, Helsinki, Finland
 • Balicki I., Goleman M., Balicka A.: Ocular abnormalities in polish hunting dogs. Conference Proceedings ECVO Annual Scientific Meeting, Helsinki 2015, 89
 • Radziejewski K., Balicki I.: Comparative study of clinical evaluation of tacrolimus and cyclosporine eye drops for treatment of canine keratoconjunctivitis sicca. International Conference ”Current Approaches to Health and Diseases in Animals and Humans” Lublin 2014, 113
 • Stefanowicz Z., Balicki I., Kołodziejski W.L., Świąder K..: Attempt to determine cyclosporine levels with the use of the hplc method in whole blood and blood serum of dogs after prolonged administration of ophthalmic drops. Conference Procedings of Annual Scientific Meetings, 2014, 149
 • Urban-Chmiel R., I. Balicki I, A. Wernicki A.: Evaluation of heat shock proteins 70kda, eosinophil cationic protein and nitric oxide level in the course of chronic superficial keratitis in dogs. Conference Procedings of 2014 Annual Scientific Meetings, 2014, 118
 • Kováčová Z., Balicki I., Holičková M.,Trbolová A., Gilger B.: Subconjunctival sustained-release cyclosporine implant lx201 in the treatment of chronic superficial keratitis in 8 german shepherd dogs. Conference Procedings of ECVO Annual Scientific Meetings, Barcelona, Spain 2014, 116
 • Trbolova A., Selk G.M.: Results of Schirmer tear test performed with open and closed eyes in clinically normal horses. ECVO Annual Scientific Meeting, Barcelona, Spain, 2013, 130
 • Holickova M., Halanova M., Kalinova Z., Palenik L., Trbolova A.: Risk factors of Cclamydial conjunctivitis in relation to different populations of cats. ECVO Annual Scientific Meeting, Barcelona, Spain, 2013, 106
 • Radziejewski K., Balicki I.: Comparative study of clinical evaluation of tacrolimus and cyclosporine eye drops for treatment of canine keratoconjunctivitis sicca. Annual Scientific Meetings, 2013, 91
 • Trobolova A.: Use of air dried amniotic membrane (ADAM) in the treatment of corneal ulcers in dogs. In International Jubilee Scientific Conference, Stara zagora: 90 years Faculty of Veterinary Medicine and Higher Veterinary Medical Education in The Republic of Bulgaria, 2013, 230 – 231
 • Kovacova Z., Balicki I., Holickova M., Trbolova AS., Mihalova M.: A retrospective study of chronic superficial keratitis in 308 German shepherd dogs:1999-2010, ECVO Conference, Trieste, Italy, 2012, 115
 • Trbolova A, Ghaffari Selk M, Capik I: Effect of oral gabapentin on intraocular pressure following tracheal intubation in clinically normal dogs, ECVO Conference, Trieste, Italy, 2012, 94
 • Trbolova A, Holickova M, Kovacova Z: The use of air – dried amniotic membrane for the treatment of canine complicated and uncomplicated corneal perforation, ECVO Conference, Trieste, Italy, 2012 128
 • Balicki I., Golemem M.: Ocular abnormalities of polish greyhound. Conference Proceedings ECVO Annual Scientific Meeting, Trieste 2012, 107
 • Trbolová A., Mihalova M.: Survey of hereditary exe diseases in purebred dogs in Slovakia (2006 – 2010). ECVO Conference, Berlin, 2011, 93
 • Holickova M, Halanova M, Kalinova Z, Kovacova Z, Grunermelova L, Trbolova A : Comparison of occurrence of conjunctivitis caused by Chlamydiace spp. Among domestic and stray cats in eastern Slovakia; ECVO Conference, Berlin, Germany, 2011
 • Balicki I.: Clinical study on the application of tacrolimus and DMSO in the treatment of chronic superficial keratitis in dogs. Conference Proceedings ECVO Annual Scientific Meeting Berlin 2011, 40
 • Holickova M, Halanova M, Kalinova Z, Kovacova Z, Grunermelova L, Trbolova A : Comparison of occurrence of conjunctivitis caused by Chlamydiace spp. Among domestic and stray cats in eastern Slovakia; ECVO Conference, Berlin, 2011, 77
 • Lew M., Lew S.: The changes of ERG i-wave and pattern ERG after Ahmed glaucoma valve implantation in course of canine glaucoma treatment, 17th FECAVA Eurocongress – Modern Veterinary Practices, Istanbuł, Turkey, 2011
 • Lew M., Lew S.: Upper eyelid and medial canthus reconstructive surgery after histiocytoma resection in dog, European Veterinary Opthalmology Conference, Dublin, Ireland, 2010
 • Balicki I., Sobczyńska A.: Serum VEGF concentration in dogs diagnosed with chronic superficial keratitis. ECVO Annual Scientific Meeting, Berlin, Germany, 2010, 10
 • Mihalova M., Trbolová A.: Survey of inherited eye diseases in labrador retriever breed in Slovakia. ECVO Annual Scientific Meeting, Berlin, Germany, 2010, 13
 • Śmiech A., Balicki I., Nozdryn-Płotnicki Z.: Rare case of third eyelid mast cell tumor in a horse. Pathology today: Meeting of the European Society of Veterinary Pathology and of the European College of Veterinary Pathologists. 2009, 138
 • Balicki I.: The new method treatment of chronic superficial keratitis in dogs. Zbornik prospevkov z odbornej konferencie konanej pri prilezitosti 60. vyrocica vzniku UVL v Kosiciach. Kosice 2009, 163-165
 • Balicki I., Radziejewski K., Bielecki W.: Conjunctival and corneal impression cytology in canine keratoconjunctivitis sicca. Procedings Book European Veterinary Ophthalmology Meeting. Copenhagen 2009, 97
 • Trbolova A., Balicki I.: Superficial non-healing corneal ulcers in 14 horses: occurrence, clinical symptoms and surgical treatment. European Veterinary Ophthalmology Meeting ECVO, ESVO, DSVO, Copenhagen 2009, 64
 • Balicki I., A. Trbolová: Clinical study on tacrolimus applivation for chronic superficial Keratitis management in dogs, European veterinary ophthalmology meeting, Versailles, France, 2008, 69
 • Trbolová A.: Hyphema in dogs: 91 cases (2000-2007) European veterinary ophthalmology meeting, Versailles, France, 2008, 80
 • Kiełbowicz Z.: Krankheiten der Uvea. Akademie für Tierärztliche Fortbildung. Deutsches Tierarzteblatt. 55, 12, s. 209, Remagen, 2008
 • Balicki I.: Application of dimethyl sulfoxide and cyclosporine in long-term treatment of chronic superficial keratitis in dogs. Procedings Book European Veterinary Ophthalmology Meeting. Versailles 2008, 72
 • Balicki I.: The use of dexamethasone and dimethyl sulfoxide for chronic superficial keratitis treatment in dogs. International Veterinary Ophthalmology Meeting ECVO, ESVO, ISVO, SOVI, Genova, Italy, 2007, 173
 • Balicki I., Trbolova A.: Treatment of deep corneal lesions in dogs with the use of renal capsule. Proceedings Book International Veterinary Ophthalmology Meeting ECVO, ESVO, ISVO, SOVI, Genova, Italy, 2007, 174
 • Trbolová A.: The use of canine fascia spermatica externa for the repair of deep corneal ulcers in three dogs and one horse. International veterinary ophthalmology meeting, ECVO, ESVO, ISVO, SOVI, Genova, Italy, 2007
 • Kiełbowicz Z.: Akademie für Tierärztliche Fortbildung. Deutsches Tierarzteblatt str. 1281, Remagen, 2006
 • Trbolová A.: Giant subconjunctival cyst in a bull terier. Meeting of the ECVO and the ESVO, Brugge, Belgium, 2006
 • Trbolová A.: Voght – Koyanagi – Harada – like syndrome in a Rottweiler. ECVO, ESVO Annual meeting, Oporto, Portugal, 2005, 135
 • Kozak, I., Trbolova, A., Kolodziesky, L., Juhas, T., Ledecky, V.: Experimental anterior lens capsule transplantation for chronic corneal ulcers – Bowman´s membrane replacement? VII. Mediterranean Ophthalmological Society Congress, Alicante, Spain, 2002
 • Kozák, I., Trbolová, A., Kolodzieysky, L., Juhás, T., Ledecký, V.: Alpha enolase immunohistochemical study of stem cells in limbal autograft tissue. 11th International conference on tissue banking and EATB annual meeting, SUZA, Bratislava, 2002
 • Kozák, I., Trbolová, A., Kolodzieysky, L., Juhás, T., Ledecký, V.: Electron mikroskopic study of anterior lens capsule transplantation for chronic corneal ulcers. 11th International conference on tissue banking and EATB annual meeting, October 23 – 26, 2002, SUZA, Bratislava, 2002
 • Komar E., Balicki I.: The effect of atropine, medetomidyne, propofol and atipamezol on haemodynamic parameters of dogs. Proceedings and abstracts XXIII Congress of WSAVA, Buenos Aires 1998, 747

Publikácie z domácich konferencií

 • Balicki. I. Goleman M.: Wady narządu wzroku u chartów polskich, gończych polskich i ogarów polskich. Materiały Światowego kongresu psów ras polskich. Opole 2016, 39-41
 • Balicki. I.: PPZR ( przewlekłe powierzchowne zapalenie rogówki) – problem ciągle aktualny. PSLWMZ, Warszawa 2015, 23-30
 • Balicki I.: Zmiany w obrębie narządu wzroku wywołane zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Monografia: Współczesna hepatologia psów i kotów. Wisła 2013, 83
 • Lew M., Lew S. Jałyński M.: Badanie ERG w okulistyce klinicznej psów i kotów. PTNW, Wrocław, 2012
 • Balicki I.: Okulistyczna diagnostyka różnicowa w przebiegu wybranych zaburzeń ogólnoustrojowych u psów i kotów. XX Kongres PSLWMZ, Warszawa 2012, 97-100
 • Kiełbowicz M., Kiełbowicz Z., Paczuska J.: Zmiany wtórne towarzyszące zwichnięciom soczewki u psów. PTNW, Wrocław, 2012, 318
 • Balicki I., Golemem M.: Występowanie wad narządu wzroku u chartów polskich. PTNW, Wrocław 2012, 375
 • Balicki I., Komsta R., Silmanowicz P.: Ocena występowania dysplazji stawów biodrowych i łokciowych oraz wad narządu wzroku u owczarków niemieckich. Materiały XIV Kongresu PTNW, Wrocław 2012, 285
 • Trbolová, A.: Vyšetrenie oka u koňa, všeobecné vyšetrenie. Zborník prednášok, Nová Veterinária, 2012
 • Trbolová, A.: Vyšetrenie oka u koňa, špeciálne vyšetrenie. Zborník prednášok, Nová Veterinária, 2012
 • Trbolová, A.: Choroby rohovky u koní. Zborník prednášok, Nová Veterinária, 2012
 • Trbolová, A.: Trauma oka u koní. Zborník prednášok, Nová Veterinária, 2012
 • Trbolová, A.: Základné chirurgické postupy v oftalmológií koní. Zborník prednášok, Nová Veterinária, 2012
 • Trbolová, A.: Mesačná slepota u koní. Zborník prednášok, Nová Veterinária, 2012
 • Stefanowicz Z., Balicki I., Kołodziejski W.L.: Próba oznaczenia cyklosporyny A metodą HPLC w pełnej krwi i surowiczy psów po długotrwałym leczeniu miejscowym przewlekłego powierzchownego zapalenie rogówki (KSC). VII Konferencja Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej, Warszawa 2012, 46
 • Balicki I.: Metody znieczuleń do operacji okulistycznych. Materiały VI Świętokrzyskich Spotkań Medycyny Weterynaryjnej Suchedniów 2010, 6-9
 • Kiełbowicz Z.: Współczesne choroby koni. Współcześnie występujące choroby narządu wzroku koni – demonstracja przypadków, PTNW, Wrocław, 2010
 • Trbolová A.: Zastosowanie kortykosteroidow w okulistyce malych zwierzat. Onkologia i Sterydoterapia w praktyce lekarza weterynarii, Lublin, 2010
 • Trbolová A.: Postepowanie z ranami rogowki u koni. IX Medzinarodowa konferencja Hipiatryczna poswiecona okulistyce koni, Warszawa, 2010, 30 – 33
 • Trbolová A: Leszenie nawrotowego powierchowego owrodzenia rogowki u koni. IX Medzinarodowa konferencja Hipiatryczna poswiecona okulistyce koni, Warszawa, 2010, 34 – 36
 • Baliki I.: Wrzody rogówki. Materiały VI Świętokrzyskich Spotkań medycyny Weterynaryjnej. Suchedniów 2010, 10-13
 • Balicki I.: Wybrane choroby trzeciej powieki. Materiały VI Świętokrzyskich Spotkań medycyny Weterynaryjnej. Suchedniów 2010, 13-16
 • Lew M.: Podstawy ERG u psów. Materiały warsztatowe i konferencyjne – Elektrofizjologia wzroku ERG i słuchu AEP. Olsztyn, 6 października 2010
 • Kováčová Z, Trbolová A.: Keratitis superficialis pigmentosa chronica u plemena nemecký ovčiak, porovnanie terapie. Vedecké práce doktorandov 2010. Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, V. ročník, Košice, 2010, 47 – 48
 • Trbolová A.: Prístup k pacientovi s nádorom mihalnice – operovať alebo ešte je „čas“? Sborník XVIII. Výroční konference ČAVLMZ, Hradec Králové, 2010, 80 – 84
 • Trbolová A.: Intraokulárne nádory – nočná mora oftalmológa. Sborník XVIII. Výroční konference ČAVLMZ, Hradec Králové, 2010, 84 – 86
 • Trbolová A.: Klinický prístup k oftalmologickému pacientovi s exoftalmom. Sborník XVIII. Výroční konference ČAVLMZ, Hradec Králové, 2010, 86 – 89
 • Balicki I.: Diagnostyka różnicowa wybranych chorób okulistycznych. XVII Kongres PSLWMZ, Lublin, 2009, 127-132
 • Trbolová A.: The most common eye diseases in cats: XVII. Kongres PSLWMZ, Lublin, 2009, 69-72
 • Trbolová A.: Equine recurrent uveitis, XLVI Konferencja naukowa sekcji fizjologii i patologii konia PTNW, 2009, 1-5
 • Trbolová: Badanie ultrasonograficzne galki ocznej u koni, II Zywieckie Warsztaty Weterynaryjne, 2009, 14-15
 • Kiełbowicz Z.: Choroby soczewki u małych zwierząt-diagnostyka i leczenie. XVII Kongres PSLWMZ, Lublin, 2009, 141-147
 • Trbolová A.: Intraokulárne nádory (klinické prejavy a diagnostika), Zborník príspevkov z odbornej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku UVL v Košiciach, Škola-veda-prax II., Košice, 2009, 166-168.
 • Mihalová M., A. Trbolová : Súčasný stav dedičných očných ochorení u psov na Slovensku. Zborník príspevkov z odbornej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku UVL v Košiciach, Škola – veda – prax II., Košice, 2009, 169-171
 • Trbolová A. : Diagnostika a terapia akútnych prípadov v oftalmológii. Zborník príspevkov z odbornej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku UVL v Košiciach, Škola – veda – prax II., Košice, 2009, 172-174
 • Balicki I., Radziejewski K., Silmanowicz P.: Badania nad występowaniem keratoconjunctivitis sicca u mieszańców. Materiały XIII Kongresu PTNW Od nauki do praktyki, Olsztyn 2008, 144
 • Lew M., Lew S., Kasprowicz A., Brzeski W.: Jaskra – aktualny problem kliniczny, 2008, PTNW, Olsztyn
 • Lew M., Lew S., Kasprowicz A., Brzeski W.: Leczenie operacyjne uszkodzeń rogówki, 2008, PTNW, Olsztyn
 • Kiełbowicz Z: Anomalie układu plastycznego powiek w przyśrodkowym kącie oczu u psów – wybrane techniki mikrochirurgiczne., s. 131, 2008, PTNW, Olsztyn
 • Balicki I.: Mykotická keratitida u koni. Materiały IV Hipiatricky kongres Slovenskej hipiatrickej spolocnosti. Oftalmologicky kongres. Bratyslava 2008, 26-29
 • Balicki I., Ziółkowska G., Śmiech A..: Použitie flukonazolu a dimetylsulofoxidu Pri terapii equinnej mykotickej keratitidy. Materiały IV Hipiatricky kongres Slovenskej hipiatrickej spolocnosti. Oftalmologicky kongres. Bratyslava 2008, 30-33
 • Trbolová A.: Rekurentná uveitída u koní VI. HIpiatrický kongres Slovenskej hipiatrickej spoločnosti. Oftalmologický kongres 2008
 • Trbolová A.: Vyšetrenie oka u koňa VI. Hipiatrický kongres Slovenskej hipiatrickej spoločnosti. Oftalmologický kongres, 2008
 • Trbolová A.: Ochorenia rohovky u koní VI. Hipiatrický kongres Slovenskej hipiatrickej spoločnosti. Oftalmologický kongres, 2008
 • Trbolová A., M. Mihály, M. Boldižár : Terapia komplikovanej traumy rohovky u koňa spôsobená cudzím predmetom. VI. Hipiatrický kongres Slovenskej hipiatrickej spoločnosti. Oftalmologický kongres, 2008
 • Balicki I.: Grzybicze zapalenie rogówki u koni.. Materiały konferencji: Okulistyka psów i koni. Lublin 2007, 42-48
 • Kiełbowicz Z.: Dyslokacje soczewki i metody operacji katarakty u małych i dużych zwierząt. Akademie für Tierärztliche Fortbildung. Deutsches Tierarzteblatt, str. 209, 2007
 • Balicki I., Ziółkowska G., Śmiech A.: Przypadek zapalenia rogówki o złożonej etiologii u konia. Materiały konferencji: Okulistyka psów i koni. Lublin 2007, 49-55
 • Trbolová A.: Diseases of the cornea in horses. PSAVA, PSLWMZ, Okulistika psow i koni, Lublin, 2007
 • Kiełbowicz Z.: WSAVA Eastern European Continuing Education Projekt, „Okulistyka psów i koni najbardziej aktualne problemy”. Współczesne metody diagnozowania i leczenia niedrożności łzowych dróg odprowadzających u psów. Lublin, 2007
 • Kiełbowicz Z.: WSAVA Eastern European Continuing Education, Choroby przedniego i tylnego bieguna gałki ocznej przenoszone genetycznie – współczesna diagnostyka. Monografia 2-6, Lublin, 2006
 • A. Trbolová: USG examination of the eye globe in dogs. WSAVA Eastern European Continuing Education Project, Okulistyka – Najnowsze metody badania i leczenia, Lublin, 2006, 22-25
 • Balicki I.: Laceracie a penetrujuce poranenia rohovky. Materiały konferencji: Oftalmologický kongres „Naliehavé pripady v oftalmologii psov”. Košice, 2006, 7
 • Balicki I.: Komplikované vredy rohovky, descemetocele a propaps dúhovky. Materiały konferencji: Oftalmologický kongres Naliehavé pripady v oftalmologii psov. Košice, 2006, 8
 • Trbolová: Ťažké poškodenia oka a jeho okolia. Rany mihalníc a lacerácie. I. Oftalmologický kongres, Naliehavé prípady v oftalmológii psov, Košice, 2006, 4-7
 • Trbolová: Hyphema u psov. I. Oftalmologický kongres, Naliehavé prípady v oftalmológii psov, Košice, 2006, 9-11
 • Trbolová: Predná uveitída. I. Oftalmologický konfres, Naliehavé prípady v oftalmológii psov, Košice, 2006, 11-13
 • Balicki I.: Zastosowanie DMSO, kortykosteron i cyklosporyny w leczeniu przewlekłego, powierzchownego zapalenia rogówki. Materiały WSAVA Eastern European Continuing Education Project „Okulistyka – najnowsze metody badania i leczenia’’. Lublin 2006, 16-20
 • Trbolová A.: Ťažké poškodenia oka a jeho okolia. Rany mihalníc a lacerácie. I. Oftalmologický kongres, Naliehavé prípady v oftalmológii psov, Košice, 2006, 4-7
 • Trbolová A.: Predná uveitída. I. Oftalmologický konfres, Naliehavé prípady v oftalmológii psov, 2006, 11-13
 • Trbolová A.: Hyphema u psov. I. Oftalmologický kongres, Naliehavé prípady v oftalmológii psov, 2006, 9-11
 • Balicki I.: Diagnostyka i terapia obrażeń rogówki. Materiały II Kongresu Okulistycznego „Okulistyka – Nagłe przypadki”. Lublin, 2005, 9-12
 • Kiełbowicz Z.: Autoimmunologiczne schorzenia gałki ocznej psów i kotów. Międzynarodowa Konferencja „Aktualne problemy zdrowia zwierząt w praktyce i administracji weterynaryjnej”. Monografia 31-33. Wrocław, 2005
 • Balicki I.: Nowe metody leczenia przewlekłego powierzchownego zapalenie rogówki u psów. Monografia XIII Kongresu PSLWMZ, Kraków 2005, 55-57
 • Trbolová A.: Contusions and trauma of the eyelids and in ocular region. PSAVA, PSLWMZ, Okulistika – Nagle wypadki; Lublin, 2005, 6-8
 • Trbolová A.: Traumatic proptosis/vulsion/luxation of the globe. PSAVA, PSLWMZ, Okulistika – Nagle wypadki; Lublin, 2005, 2-4
 • Balicki I.: Zachowawcze i operacyjne leczenie wybranych chorób rogówki. Materiały WSAVA Eastern European Continuing Education Project. Lublin 2004, 7-12
 • Trbolová, A. : Complicated corneal wound caused by foreing body in horse – clinical case. WSAVA, Continuing education project, Okulistyka – choroby rogowki, Lublin, 2004
 • Trbolova A., Kozak I., Balicki I., Sevcikova Z.: Metody leczenia chirurgicznego ubytków rogówki przy użyciu przeszczepów torebki nerkowej i opłucnej ściennej. Materiały WSAVA Eastern European Continuing Education Project. Lublin 2004, 19-21
 • Trbolová, A., Kozák, I., Balicki, I., Ševčíková, Z.: The use of renal capsule and costal pleura grafts to repair corneal lesion in rabbits. XII Kongress PTNW, Warszawa, 2004
 • Balicki I., Trbolova A.: Zespół skórno-naczyniówkowy u psów. XII Kongres PTNW „Nauka praktyce” Warszawa 2004, 251
 • Kiełbowicz Z.: Leczenie nawracających erozji nabłonka przedniego rogówki psów. XII Kongres PTNW Warszawa, 2004 str. 270
 • Kiełbowicz Z.: Zastosowanie elektroretinografii (ERG RETI PORT) do diagnozowania chorób siatkówki u małych zwierząt. XII Kongres PTNW Warszawa, 2004, 481
 • Balicki I.: Badania nad występowaniem przewlekłego powierzchownego zapalenia rogówki u psów. XII Kongresu PTNW, Nauka praktyce, Warszawa 2004, 252
 • Trbolova A., Kozak I., Balicki I., Sevcikova Z: Zastosowanie przeszczepów torebki nerkowej i opłucnej ściennej do leczenia ubytków rogówki u królików. Materiały XII Kongresu PTNW „Nauka praktyce” Warszawa 2004, 639
 • Kozák, I., Rosocha, J., Trbolová, A., Hrbková, H., Janovčík, J.E., Neuman, A., Juhás, T., Ledecký, V.: Porovnanie postupov pomalého uvoľňovania cyklosporínu A v prevencii rejekcie limbálnej allotransplantácie. 4. Slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 2003
 • Trbolová, A.: Vyšetrenie oka a choroby rohovky u koňa I.: XI. Snem KVL SR , predsnemový seminár, Liptovský Mikuláš, 2003
 • Trbolová, A.: Vyšetrenie oka a choroby rohovky u koňa II.: XI. Snem KVL SR , predsnemový seminár, Liptovský Mikuláš, 2003
 • Kozák I., Trbolová A., Kolodzieysky L., Ledecký V. : Experimentálna transplantácia prednej šošovkovej kapsuly u chronického vredu rohovky – náhrada Bowmanovej membrány. Zjazd Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Trebišov, 2002
 • Trbolová, A., Kozák, I., Juhás, T., Kolodzieysky, L., Ledecký, V.: Keratoplastika á la chaud, limbálna autotransplantácia a transplantácia amniotickej membrány v liečbe ťažkých experimentálnych chemických poranení oka. Zjazd Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Trebišov, 2002
 • Trbolová, A.: Pregled na okoto, metodi na diagnostika i instrumentarium. National congress of Bulgarian Association of Small Animal Veterinarians, Borovetz, 2001
 • Trbolová, A.: Korigirašča blefaroplastika na klepačni defekti. National congress of Bulgarian Association of Small Animal Veterinarians, Borovetz, 2001
 • Kozák, I., Trbolová, A., Ledecký, V., Juhás, T.: Superficiálna keratektómia, limbálna autotransplantácia amniotickej membrány v liečbe ťažkých experimentálnzch poranení oka. III.Slovenský transplantačný kongres, Košice, 2001
 • Trbolová, A., Ledecký, V., Balicki, I., Komar, E.: Zastosowanie cyklosporyny w leczeniu chorob oczu u malych zwierat. XI Kongres PTNW, Lublin, 2000, 202
 • Kiełbowicz Z.: Leczenie operacyjne sekwestracji rogówki kotów. IX Kongres PTNW Lublin, 2000, 141
 • Kiełbowicz Z.: Operacja zaćmy koni. IX Kongres PTNW Lublin, 2000, 142
 • Trbolová, A.: Anatómia a fyziológia oka. Smolenice, 2000, 10 – 14
 • Balicki I.: Przewlekłe powierzchowne zapalenie rogówki u psów. Materiały WSAVA Eastern European Continuing Education Project i VII Kongresu PSLWMZ. Puławy 1999, 27-29
 • Trbolová, A., Ševčík, T., Hluchý, M., Kolodzieyski, L.: Nowotwory powiek u psów. II Medzynarodowa konferencja Naukowa-Choroby novotworowe u Zwierat – Stan obecny i perspektiwy. Lublin, 1999, 42 – 47
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Keratokonjunktivitis sicca – diagnóza a terapia. Zborník referátov. 8. Kongres Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat v spolupráci s UVL a KVL SR, 1999, 41 – 43
 • Trbolová, A., Ledecký, V., Ševčíková, Z.: Reakcie oka po experimentálnej implantácii intraokulárnej šošovkovej protézy u králikov. Zborník z vedeckej konferencie: „ Zdravie a choroby zvierat“, Košice, 1999, 53 – 55
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Návratný zápal uveálneho aparátu. Zborník z vedeckej konferencie : „Zdravie a choroby zvierat“, diel III. Hipologické dni, Košice, 1999, 51 – 56
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Prístup do prednej očnej komory pre intraokulárne operácie. Zborník referátov 7. Kongres Slovenskej asociácie Veterinárnych lekárov malých zvierat. Košice, 1998, 58
 • Kiełbowicz Z.: Zastosowanie mikroskopu operacyjnego w leczeniu schorzeń oka. I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTNW, Aktualne problemy chirurgii weterynaryjnej, Wrocław,1997
 • Kiełbowicz Z.: Urazy narządu wzroku i ich leczenie. PTNW, Urazy narządu wzroku i ich leczenie, Wrocław, 1997
 • Kiełbowicz Z.: Sympozjum szkoleniowe Dolnośląskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. Leczenie chorób spojówki i rogówki u zwierząt, Głogów, 1997
 • Ledecký V., TrbolováA.: Choroby predného segmentu oka a extirpácia kataraktnej šošovky. Dunajská veterinárna výstava, 1997, 1-8
 • Kiełbowicz Z.: Postępowanie chirurgiczne przy podwichnięciu i zwichnięciu soczewki psów. X Kongres PTNW, Wrocław, 1996, 165
 • Kiełbowicz Z.: Sympozjum Naukowe Sekcji Klinicznej PTNW, Operacje plastyczne powiek psów, Wrocław, 1996
 • Balicki I., Komar E.: Postępowanie terapeutyczne w wybranych przypadkach następstw urazów narządu wzroku. IV Kongres PSLWMZ, Lublin 1996, 7-14
 • Trbolová, A., Ledecký, V.: Katarakta u psov. Chirurgická problematika chorôb psov. Zborník referátov z XXVIII. Zasadnutia odbornej subsekcie veterinárnych lekárov, Košice, 1993, 32 – 39
 • Kiełbowicz Z.: Współczesne problemy chirurgii weterynaryjnej. Mikrochirurgiczna operacja katarakty u małych zwierząt. Operacja entropium i ectropium. PTNW, Wrocław, 1992
 • Kiełbowicz Z., Kuryszko J.: Transplantacja nabłonka tylnego rogówki kotów. IX Kongres PTNW, Olsztyn tom I, 219, 1992
 • Kiełbowicz Z.: Ocena mikrochirurgicznej krioekstrakcji katarakty u psów. VIII Kongres PTNW, Warszawa, tom III, str. 31, 1987

Vedecké granty a výskumne projekty v oblasti veterinárnej oftalmológie

 • Lew M., Lew S.: Electrophysiological evaluation of retinal and optic nerve neuropathy in course of surgical and pharmacological treatment of glaucomatous dogs based on pattern and flash ERG and VEP. Grant within scientific investigation project in 2010–2013, N N308 188739