Cele i misja

Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Okulistyki Weterynaryjnej – EESVO zostało założone w 2013 roku w celu umożliwienia dalszego kształcenia lekarzom weterynarii oraz prowadzenia badań naukowych w dziedzinie okulistyki weterynaryjnej we współpracy ze stowarzyszeniami zawodowymi lekarzy weterynarii oraz Uniwersyteckimi Wydziałami Weterynaryjnymi w poszczególnych krajach Europy Wschodniej. EESVO jest organizacją niezależną.

 

Nasze cele

  • Udział w ciągłym i systematycznym doskonaleniu członków oraz zapewnianiu wymiany doświadczeń między lekarzami weterynarii, specjalistami okulistyki weterynaryjnej i studentami kierunków weterynaryjnych
  • Zapewnianie członkom EESVO szkoleń podyplomowych
  • Organizowanie specjalistycznych sympozjów, konferencji, seminariów i profesjonalnych szkoleń
  • Prowadzenie działalności wydawniczej zogniskowanej na specjalistycznych materiałach z dziedziny okulistyki weterynaryjnej oraz przekazywaniu tych informacji z zagranicznych publikacji i czasopism
  • Ścisła współpraca z profesjonalnymi stowarzyszeniami lekarzy weterynarii w poszczególnych krajach i Uniwersyteckimi Wydziałami Weterynaryjnymi w przygotowaniu specjalistycznych szkoleń, seminariów i innych działań w zakresie okulistyki weterynaryjnej
  • Współpraca z Krajowymi Izbami Lekarsko-Weterynaryjnymi
  • Współdziałanie ze Związkami Kynologicznymi, Klubami Kynologicznymi i Związkami Hodowców