VI Ophthalmology Conference
of the East European Society of Veterinary Ophthalmology

23.10.2021

Konferencja online

10.00-11.00. Dr Ingo Hoffmann (Tierärztl. Praxis für Augenheilkunde, Germany): Laser Applications in Veterinary Ophthalmology (An overview of Laser Surgery of the Adnexa, anterior and posterior segment of the eye with their pitfalls and additional focus on basics of the diseases which may be treated). Part I. Zastosowania lasera w okulistyce weterynaryjnej (chirurgia laserowa struktur dodatkowych, przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, trudności operacyjne i choroby które mogą być tą metodą leczone). Część I.

11.00-12.00. Dr Ingo Hoffmann (Tierärztl. Praxis für Augenheilkunde, Germany): Laser Applications in Veterinary Ophthalmology (An overview of Laser Surgery of the Adnexa, anterior and posterior segment of the eye with their pitfalls and additional focus on basics of the diseases which may be treated). Part II. Zastosowania lasera w okulistyce weterynaryjnej (chirurgia laserowa struktur dodatkowych, przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, trudności operacyjne i choroby które mogą być tą metodą leczone). Część II.

12.00-12.15 – Break. Przerwa.

12.15-13.15. Prof. Szentgáli Zsolt (University of Veterinary Medicines Budapest, Hungary ): Ultimate options for handling blind glaucomatic eyes: evisceration with intrascleral prosthesis (ISP) implantation and enucleation with third eyelid bridge flap (TEBF) technique, aiming to improve the post-operative cosmesis.Alternatywne metody postępowania w przypadkach ślepoty spowodowanej jaskrą: ewisceracja z implantacją protezy śródtwardówkowej (ISP) i enukleacja za pomocą techniki płatu mostkowego trzeciej powieki (TEBF), w celu poprawy estetyki pooperacyjnej.

13.15-14.00 – Break. Przerwa.

14.00-15.00. Dr Ingo Hoffmann (Tierärztl. Praxis für Augenheilkunde, Germany): Vision and vision testing in animals. Wzrok i badanie sprawności wzroku u zwierząt.

15.00-16.00. Dr hab. Marcin Lew (Północnopolskie Centrum Okulistyki Weterynaryjnej Lew, Olsztyn, Polska): Cataract classification including etiology and surgical risk. Klasyfikacja zaćmy z uwzględnieniem etiologii i ryzyka operacyjnego.

16.00-16.15 – Przerwa.

16.15-17.15. Dr. Ingo Hoffmann (Tierärztl. Praxis für Augenheilkunde, Germany): Acute Blindness – Diagnosis and Therapy. Nagła ślepota – diagnostyka i terapia.

17-15.17.30 – Closing. Zakończenie konferencji.

Lectures in English translated into Polish

Wykłady w języku angielskim będą tłumaczone na język polski

www.eesvo.org

e-mail: contact@eesvo.org

Informacje o opłatach

Koszt uczestnictwa: 280 zł – do 15.09.2021r.
Koszt uczestnictwa: 350 zł – po 15.09.2021r.
Koszt uczestnictwa dla członków EESVO oraz ESVO: 150 zł do 15.09.2021r.
(proszę przesłać potwierdzenie opłaty członkowskiej)
Koszt uczestnictwa dla członków EESVO oraz ESVO: 230 zł po 15.09.2021r.
(proszę przesłać potwierdzenie opłaty członkowskiej)
Koszt uczestnictwa dla studentów: 100 zł – do 15.09.2021r.
Koszt uczestnictwa dla studentów: 180 zł – po 15.09.2021r.

Opłatę należy przesłać na konto:
56 1930 1695 2500 0579 8410 0001
Bank BPS S.A. 
(tytułem: Konferencja okulistyczna)

Rejestracja na wydarzenie

Wszystkich informacji udzielają członkowie Komitetu organizacyjnego:
Prof. dr hab. Ireneusz Balicki
Tel : +48 603 066 376
mail: balicki.ireneusz@gmail.com

dr Przemysław Bryła
Tel. +48 604 133 811
mail: brylapim@wp.pl

Lek. wet. Mateusz Szadkowski
Tel. +48 503 003 113
mail: eesvokonferencja@gmail.com

Lek. wet. Jowita Zwolska
Tel. +48 601 334 797
mail: eesvokonferencja@gmail.com